Vận dụng phương pháp giáo dục Montessori hướng dẫn sinh viên tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Vận dụng phương pháp giáo dục Montessori hướng dẫn sinh viên tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Hà Thị Cẩm Nhung hanhung.cdsp@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam.
Tóm tắt: 
Montessori là phương pháp giáo dục sớm cho trẻ được phát triển dựa trên những nghiên cứu giáo dục của bác sĩ người Ý - Maria Montessori. Giáo dục mầm non theo phương pháp Montessori hướng trẻ em tới sự phát triển toàn diện nhân cách thông qua cơ vận động, các giác quan và hoạt động trí tuệ với các học cụ đặc trưng. Vận dụng phương pháp giáo dục Montessori trong đào tạo giáo viên mầm non giúp người học tiếp cận và đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển Chương trình Giáo dục Mầm non. Bài báo đề cập đến quy trình hướng dẫn sinh viên tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: 
Phương pháp Montessori
sư phạm mầm non
sinh viên
hoạt động khám phá
trẻ mẫu giáo
Tham khảo: 

[1] Maria Montessori (Lê Nhật Minh dịch), (2015), Phương pháp giáo duc Montessori - Sức thẩm thấu của tâm hồn, NXB Phụ Nữ

[2] Ngô Hiểu Huy (Thành Trung dịch), (2016), Phương pháp giáo duc Montessori - Phương pháp giáo duc tối ưu dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi, NXB Phụ nữ.

[3] Hoàng Thị Phương, (2009), Giáo trình Lí luận và Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Maria Montessori (Bùi Nga dịch), (2015), Phát hiện mới về trẻ thơ, NXB Phụ nữ.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục.

[6] Lê Thu Hương - Trần Ngọc Trâm - Lê Thị Ánh Tuyết, (2017), Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sửa đổi (các độ tuổi), NXB Giáo dục Việt Nam.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số