Nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng xướng âm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm thông qua xây dựng hệ thống bài luyện tập thực hành

Nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng xướng âm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm thông qua xây dựng hệ thống bài luyện tập thực hành

Võ Trọng Vinh vovinh02@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Kĩ năng xướng âm giúp người học giải mã các kí hiệu hình nốt ghi trên khuông nhạc bao gồm trường độ và cao độ. Trong quá trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm, kĩ năng xướng âm được hình thành chưa tốt. Nguyên nhân cơ bản là do thời lượng của môn học rất ít, năng khiếu âm nhạc của sinh viên hạn chế, việc tự luyện tập của sinh viên chưa hiệu quả. Bài báo trình bày một số bài luyện tập về phách, tiết tấu và cao độ, trên cơ sở đó hướng dẫn sinh viên cách học theo hướng phát huy được khả năng tự học, tự rèn luyện, rút ngắn được thời gian học tập, nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng xướng âm cho sinh viên.
Từ khóa: 
Xướng âm
dạy học âm nhạc
bài luyện tập
phách
tiết tấu
cao độ
Tham khảo: 

[1] Đào Trọng Từ - Đỗ Mạnh Tường - Đức Bằng, (1984),Thuật ngữ và kí hiệu âm nhạc thường dùng.

[2] Trịnh Hoài Thu, (2011), Phương pháp dạy học Kí - Xướng âm, NXB Âm nhạc.

[3] Phạm Tú Hương, (1999), Lí thuyết âm nhạc cơ bản, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Văn Nhân, (2008), Giáo trình Âm nhạc, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Mai Tuấn Sơn, (2014), Phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non, NXB Văn hóa dân tộc

[6] Phạm Thanh Vân - Nguyễn Hoành Thông, (2004), Giáo trình đọc và ghi nhạc, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số