Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Tạp chí 

GS.TS Lê Anh Vinh, Tổng Biên tập

TS.  Nguyễn Phương Mai, Phó Tổng Biên tập

 

Ban Biên tập

ThS. Đào Kim Chung, Biên tập viên

CN. Nguyễn Diệu Linh, Biên tập viên

 

Ban Trị Sự và Truyền thông

ThS. Lương Đình Hải, Trưởng ban

ThS. Trần Thu Giang, Phó Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thị Thu Yến, Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Hồng Thái, Kế toán