Thực tiễn Chương trình môn Toán ứng dụng ngành Kĩ thuật và Công nghệ ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo định hướng dạy học trải nghiệm

Thực tiễn Chương trình môn Toán ứng dụng ngành Kĩ thuật và Công nghệ ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo định hướng dạy học trải nghiệm

Tạ Quang Đông dongtaquang@gmail.com Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Số 484, đường Lạch Tray, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tóm tắt: 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói chung và sinh viên ngành Kĩ thuật và Công nghệ nói riêng là vận dụng kiến thức môn Toán ứng dụng trong quá trình học tập các môn chuyên ngành và hơn nữa là trong nghề nghiệp sau này. Để giúp sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ đó thì yếu tố đầu tiên phải kể đến là nội dung Chương trình môn Toán ứng dụng. Vì vậy, tác giả nêu ra thực tiễn Chương trình môn Toán ứng dụng tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng nội dung Chương trình.
Từ khóa: 
Trải nghiệm
dạy học trải nghiệm
Toán ứng dụng
Tham khảo: 

[1] John Dewey, Phạm Anh Tuấn dịch, (2012), Kinh nghiệm và giáo dục, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] David A.Kolb, (1984), Học tập trải nghiệm: Kinh nghiệm là nguồn học tập và phát triển, Prentice - Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey

[3] Võ Trung Minh, (2015), Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn khoa học ở tiểu học, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[4] Phan Trọng Ngọ, Lê Minh Nguyệt, (2018), Tổ chức học tập trải nghiệm trong học các môn học ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 05, tháng 5 năm 2018.

[5] Nguyễn Văn Bảy, Dạy học trải nghiệm và vận dụng trong đào tạo nghề điện dân dụng cho lực lượng lao động nông thôn, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Bộ môn Toán, (2017), Bài giảng Toán ứng dụng, NXB Đại học Hàng hải Việt Nam.

[7] Nguyễn Văn Hạnh, (2017), Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm cho sinh viên đại học ngành Sư phạm kĩ thuật, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[8] Trần Kiều, (1988), Nội dung và phương pháp dạy học thống kê mô tả trong chương trình Toán cải cách ở trường phổ thông cơ sở Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[9] Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số