Ban biên tập

Hội đồng biên tập

 

NGUYỄN ĐỨC MINH (Chủ tịch)
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam


NGUYỄN HỮU CHÂU
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam


CHRISTINE CHEN
Hiệp hội Giáo dục Mầm non Singapore


PHẠM TẤT DONG
Hội Khuyến học Việt Nam


PHẠM MINH HẠC
Hội Cựu Giáo chức Việt Nam


TRẦN HUY HOÀNG
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam


TRẦN KIỀU
Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam


PHAN VĂN KHA
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam


WING ON LEE
Đại học Khoa học Xã hội Singapore


NGUYỄN LỘC
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu


NGUYỄN THỊ MỸ LỘC
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội


ROGER MOLTZEN
Trường Đại học Waikato, New Zealand


TRẦN CÔNG PHONG
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam


NILE STANLEY
Đại học Bắc Florida, Hoa Kì


LƯƠNG VIỆT THÁI
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam


TRẦN THỊ TUYẾT
Đại học RMIT, Úc


LÊ ANH VINH
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam


FARRAH DINA YUSOP
Đại học Malaya, Malaysia


Tổng Biên tập: LÊ ANH VINH

Phó Tổng Biên tập: NGUYỄN PHƯƠNG MAI

Trưởng Ban Trị sự và Truyền thông: LƯƠNG ĐÌNH HẢI