Ban biên tập

Hội đồng Biên tập

NGUYỄN ĐỨC MINH (Chủ tịch) - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NGUYỄN HỮU CHÂU - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

CHRISTIEN CHEN - Hiệp hội Giáo dục Mầm non Singapore

PHẠM TẤT DONG - Hội Khuyến học Việt Nam

PHẠM MINH HẠC - Hội Cựu Giáo chức Việt Nam

TRẦN HUY HOÀNG - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

TRẦN KIỀU - Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

PHAN VĂN KHA - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

WING ON LEE - Đại học Khoa học Xã hội Singapore

NGUYỄN LỘC - Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

NGUYỄN THỊ MỸ LỘC - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

ROGER MOLTZEN - Trường Đại học Waikato, New Zealand

TRẦN CÔNG PHONG - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NILE STANLEY - Đại học Bắc Florida, Hoa Kì

LƯƠNG VIỆT THÁI - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

TRẦN THỊ TUYẾT - Đại học RMIT, Úc

LÊ ANH VINH - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

FARRAH DINA YUSOP - Đại học Malaya, Malaysia

Tổng Biên tập:  LÊ ANH VINH