Đô thị đại học: Khái niệm và thực tiễn

Đô thị đại học: Khái niệm và thực tiễn

Lê Đông Phương phuongld@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đô thị đại học là một khái niệm mới được đề cập đến tại Việt Nam trong một số năm gần đây. Xây dựng các đô thị đại học đã được đưa vào chính sách như một cách để hoàn chỉnh không gian cho giáo dục đại học. Tuy nhiên, cách hiểu về đô thị đại học ở Việt Nam vẫn chưa hoàn chỉnh. Bài viết điểm lại một số định nghĩa cũng như thực tiễn về đô thị đại học của các nước phát triển để hướng đến cách hiểu đúng hơn về đô thị đại học, từ đó rút ra các khuyến cáo cho việc xây dựng đô thị đại học Việt Nam.
Từ khóa: 
giáo dục đại học
đô thị đại học
quan hệ đại học - địa phương
chức năng đô thị của các cơ sở giáo dục đại học
Tham khảo: 

[1] Sara Hebel - Scott Smallwood, (2019), The Difference Between a College Town and a Town with Colleges – Open Campus, Open Campus, https://www. opencampusmedia.org/2019/08/23/the-differencebetween-a-college-town-and-a-town-with-colleges/, accessed: 15/04/2021.

[2] 10 Best College Towns, Livability, (2012), https:// livability.com/top-10/college/10-best-college-towns/ 2012, accessed: 12/04/2019.

[3] Ruminski E.L, (2016), Constructing Frostburg’s “Cooler” Future: Sustaining Campus and Community through a Dialogue Series in an Appalachian College Town, Communicating Differences, Palgrave Macmillan UK, London, p.182–202.

[4] Vienna Convention Bureau, (2017), Universitätsstadt. https://vienna.convention.at/de/meeting-destination/ visionaer/universitaetsstadt-362324

[5] Powers E, (2006), Building Up College Towns, Inside Higher Ed, https://www.insidehighered.com/ news/2006/08/23/building-college-towns, accessed: 29/03/2021.

[6] Powers E, (2008), The College City, Defined, Inside Higher Ed, https://www.insidehighered.com/ news/2008/ 06/04/colle ge-city-defined, accessed: 15/04/2021

[7] Gumprecht B, (2003), The American College Town, Geogr Rev, 93(1), p.51-80.

[8] Cappex, (2018), What to Look for in a College Town or City, Match and Fit, https://www.cappex.com/articles/ match-fit/what-to-look-for-college-town-city

[9] Virginie Bertereau - Pierre Falga - Nassira El Moaddem, (2009), Le classement 2009 des villes où il fait bon étudier, l’Etudiant, https://www.letudiant.fr/etudes/ rendezvous--etudier-en-region/le-classement-2009- des-villes-ou-il-fait-bon-etudier-17144.html, accessed: 15/04/2021.

[10] Freistaat Thüringen, (2003), Thüringer Gemeinde - und Landkreisordnung

[11] Deutsches Studentenwerk, (2011), Die Hochschulstadt: ein Modell für die Zukunft Deutschlands, Städte, Hochschulen, Studentenwerke, Berlin, Deutsches Studentenwerk

[12] Samuel Stebbins, (2010), Best college towns: These 30 rank among 30 of the top in the US. USA Today.

[13] Phiên An, (2018), Đô thị Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh - Mô hình đô thị đại học kiểu mẫu, https://vnuhcm. edu.vn/tin-tuc_32346864/do-thi-dhqg-hcm-mo-hinhdo-thi-dai-hoc-kieu-mau/3638336864.html.

[14] Báo Tuổi trẻ, (2008), “Đô thị đại học” không thể là một ốc đảo.

[15] Chapel Hill/Orange County Visitors Bureau, (2018), Why Chapel Hill is a Great College Town, Visit Chapel Hill/Orange County, https://www.visitchapelhill.org/ blog/post/why-chapel-hill-is-a-great-college-town/

[16] Ngô Lê Minh, (2011), Đô thị đại học - góc nhìn từ các nhà thiết kế đô thị Trung Quốc, Quy hoạch xây dựng,(3).

Tạp chí: 

Bài viết cùng số