Tập 18, S3 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đại học doanh nghiệp - Xu thế quản trị đại học của các nước đang phát triển trong nền kinh tế tri thức
Trần Thị Thảo,
Trần Thị Chữ*,
1-7
2 Chính sách tạo động lực làm việc cho giáo viên phổ thông - Một số vấn đề lí luận
Mạc Thị Việt Hà,
8-14
3 Những yếu tố ảnh hưởng trong quá trình xây dựng chính sách công: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn trong xây dựng chính sách giáo dục ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Khắc Bình,
15-21
4 Chính sách giáo dục bắt buộc tại một số quốc gia và bài học cho Việt Nam
Trịnh Thị Anh Hoa,
Nguyễn Thế Thắng,
Phạm Thị Thúy Hồng*,
Đỗ Minh Thư,
22-28
5 Nghiên cứu về vấn đề bồi dưỡng cán bộ quản lí ở các trường đại học trong định hướng phát triển hình thức đào tạo trực tuyến
Phạm Hữu Thành Hội,
29-35
6 Áp dụng mô hình dạy học đảo ngược trong giảng dạy các học phần lí thuyết ở trường đại học
Phạm Thị Huyền,
36-41
7 Nhân cách - nhân lực - nhân tài và mười giá trị nhân cách cần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ và người lao động trước bối cảnh mới
Đặng Quốc Bảo,
Phạm Minh Giản*,
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm,
42-45
8 Một số giải pháp tạo hứng thú học tập các môn lí luận chính trị của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Hiền Oanh,
46-52
9 Dạy học đọc hiểu trong môn Tiếng Việt và việc phát triển năng lực tự học, tự hoàn thiện cho học sinh tiểu học
Trần Thị Hiền Lương,
53-58
10 Sở thích của sinh viên lớp học nói tiếng Anh đối với phản hồi sửa lỗi bằng lời nói
Lưu Thị Hương,
59-63
11 Quan điểm tiếp cận năng lực trong xây dựng Chương trình Giáo dục mầm non
Nguyễn Thị Thu Hà,
64-70
12 Một số vấn đề lí luận liên quan đến xây dựng tài liệu hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ cho nhóm trẻ độc lập dưới 7 trẻ
Nguyễn Thị Cẩm Bích,
71-77
13 Giáo dục mầm non ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nguyễn Hồng Thuận,
Phan Thị Hương Giang*,
Phạm Thị Phương Thức,
Lê Thị Luận,
78-84
14 Thời cơ và thách thức trong việc áp dụng phương thức đào tạo E-learning ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập hiện nay
Nguyễn Đình Chiến,
85-89
15 Quản lí đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ
Phạm Phương Tâm,
Nguyễn Tấn Phát*,
Võ Minh Trí,
90-96
16 Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng MINDFULNESS (chánh niệm) cho giáo viên và vận dụng ở Việt Nam
Trần Thị Bích Ngân,
Phạm Thị Hồng Thắm*,
Nguyễn Thanh Tâm,
97-102
17 Sử dụng Padlet thúc đẩy học tập hợp tác trong đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân
Nguyễn Ngọc Ân,
103-108
18 Phong cách diễn đạt có sự lồng ghép thơ qua bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh và vận dụng trong bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Văn Tráng,
109-114
19 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí dạy học môn tiếng Anh cấp Trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Vương Hồng Hạnh,
115-121
20 Hướng dẫn quy trình xây dựng chủ đề và các bước tổ chức thực hiện giảng dạy STEM cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Lê Thị Trung,
122-127
21 Thực trạng công tác sinh viên ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Phạm Thế Kiên*,
Nguyễn Trọng Thế Ánh,
128-134
22 Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục
Nguyễn Anh Tuấn*,
Nguyễn Bá Ngọc,
135-141
23 Vận dụng hiệu quả phương pháp giải quyết tình huống có vấn đề trong giảng dạy môn “Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin” (Phần 2) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Lê Văn Hải,
142-146
24 Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng tâm lí học tích cực trong trường phổ thông ở Trung Quốc
Ngô Thanh Thủy,
147-152
25 Du học nước ngoài - Tổng quan chính sách của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Đinh Thị Bích Loan,
153-160

Tạp chí khác