Tập 18, S2 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ em ngoài nhà trường thông qua các chương trình học tập linh hoạt tại Việt Nam
Lê Anh Vinh,
Đoàn Thị Thúy Hạnh*,
Nguyễn Thị Kiều Oanh,
Đỗ Thu Hà,
Nguyễn Thị Chi,
Nguyễn Hồng Liên,
Nguyễn Thị Thu Thảo,
1-7
2 Quản lí nhân sự giáo viên trường phổ thông công lập: Thực trạng và một số kiến nghị
Vũ Thành Hưng,
8-13
3 Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục thích ứng cho giáo dục phổ thông Việt Nam
Bùi Thị Diển*,
Đặng Thị Thu Huệ,
Vương Quốc Anh,
Đỗ Thu Hà,
Nguyễn Thanh Trịnh,
14-22
4 Vận dụng học thông qua chơi trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển năng lực cho học sinh
Lê Thị Thu Huyền,
23-28
5 Phát triển phẩm chất cho học sinh trong nhà trường phổ thông
Đỗ Thu Hà,
29-34
6 Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR trong dạy học trực tuyến theo hình thức Microlearning
Nguyễn Thị Thanh Tú,
Nguyễn Thị Huyền,
Phạm Hồng Hạnh,
Vũ Đình Minh*,
35-39
7 Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trong quản lí giáo dục ở trường trung học phổ thông
Lê Quang Dũng*,
Huỳnh Gia Bảo,
40-46
8 Thiết kế bộ công cụ đánh giá định tính về xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường
Nguyễn Trọng Đức*,
Phạm Đức Quang,
Đào Văn Toàn,
Đỗ Thị Ngọc Hiền,
Nguyễn Thị Kiều Oanh,
Nguyễn Thanh Trịnh,
Nguyễn Thị Thu Thảo,
Đặng Thị Phương,
Bùi Diệu Quỳnh,
Bùi Diệu Quỳnh,
47-52
9 Thực tiễn dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến ở trường trung học cơ sở Việt Nam: Kết quả phân tích từ khảo sát
Đặng Thị Thu Huệ*,
Đào Ngọc Chính,
Nguyễn Thị Quế,
Kiều Thu Linh,
Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan,
Nguyễn Sỹ Nam,
53-63
10 Quan niệm về chuẩn trong giáo dục, quy trình xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và vận dụng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
Nguyễn Thị Việt Hà,
64-70
11 Chương trình môn Lịch sử và một số định hướng dạy học phát triển năng lực tư duy Lịch sử cho học sinh
Nguyễn Hồng Liên*,
Trần Bích Hằng,
71-75
12 Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học bài toán vay vốn trả góp
Nguyễn Ngọc Giang*,
Nguyễn Thị Nga,
Nguyễn Huy Thao,
76-83
13 Thực trạng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học tự nhiên lớp Sáu năm học 2021 - 2022
Hà Thị Thúy*,
Phan Thị Bích Lợi,
Trần Thị Hiền Lương,
Phạm Thị Hằng,
84-88
14 Phát triển năng lực giải Toán cho học sinh tiểu học trong dạy học các bài toán về dãy số
Đỗ Thị Phương Thảo*,
Nguyễn Thị Thanh Hà,
89-93
15 Thiết kế và tổ chức hoạt động học thông qua chơi trong dạy học môn Toán ở tiểu học
Nguyễn Thị Kiều Oanh,
94-97
16 Thiết kế và tổ chức hoạt động sinh hoạt lớp theo chủ đề cho học sinh tiểu học
Nguyễn Thị Thu Hằng,
98-102
17 Sử dụng thiết bị dạy học lớp 2 trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Cao Thị Phương Chi,
103-108
18 Thiết kế các sản phẩm hình học động bằng phần mềm GeoGebra phục vụ việc dạy diện tích hình tam giác ở tiểu học
Trần Hòa Hiệp*,
Nguyễn Tấn Tài,
109-118
19 Một số vấn đề về triển khai dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Trần Thị Hiền Lương*,
Phạm Thị Hằng,
Hà Thị Thúy,
119-125
20 Ứng dụng quy trình thiết kế bài tập phân bậc trong dạy học phân hóa cho giáo viên các trường tiểu học thành phố Hà Nội
Vũ Thu Hằng,
126-131
21 Hiểu biết tài chính của học sinh trung học phổ thông: Nghiên cứu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
Đoàn Thị Thanh Hoà*,
Nguyễn Thị Ánh Ngọc,
Trương Huỳnh Anh,
Nguyễn Thị Diễm,
132-140
22 Giải pháp quản lí bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực
Nguyễn Thị Hồng Thúy,
141-147
23 Tích hợp các quan điểm toàn cầu vào môn học trong chương trình giáo dục toàn cầu ở nhà trường phổ thông Úc
Bùi Diệu Quỳnh*,
Phạm Thị Hằng,
148-153
24 Đổi mới Chương trình giáo dục môn Lịch sử bậc Trung học ở Trung Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Nguyễn Phùng Tám,
154-160

Tạp chí khác