Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng tâm lí học tích cực trong trường phổ thông ở Trung Quốc

Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng tâm lí học tích cực trong trường phổ thông ở Trung Quốc

Ngô Thanh Thủy thuyngothanh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Các nhà tâm lí học Trung Quốc quan tâm tới các vấn đề thuộc về trí tuệ, xúc cảm cũng như những cẳng thẳng sau tổn thương, niềm tin và mức độ tương tác, chấp nhận xã hội của học sinh trong nhà trường. Ứng dụng tâm lí học tích cực trong xây dựng văn hóa học đường nhằm cải thiện hạnh phúc của học sinh, phát triển toàn diện con người, sự phát triển tích cực của giáo viên. Các mô hình ứng dụng tâm lí học tích cực có thể kể tới các chương trình hướng tới việc tăng cường thực hành xã hội, các hoạt động thể chất, cải thiện sự đồng cảm của giáo viên và phát triển thanh niên tích cực. Dựa trên những kinh nghiệm ứng dụng tâm lí học tích cực ở Trung Quốc, Việt Nam có thể xây dựng các tiêu chí, xác định cách thức tiếp cận và thiết kế các chương trình sao cho phù hợp với môi trường văn hóa trường học theo mỗi địa phương. Mặc dù hiện nay, các trường phổ thông ở Việt Nam đã bước đầu hình thành các phòng tham vấn học đường, tuy nhiên vẫn còn cần sự tham gia của các nhà quản lí giáo dục, giáo viên, cán bộ tham vấn tâm lí học đường để xây dựng một nhà trường tích cực, hạnh phúc.
Từ khóa: 
Positive psychology
general school
China.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số