Thời cơ và thách thức trong việc áp dụng phương thức đào tạo E-learning ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập hiện nay

Thời cơ và thách thức trong việc áp dụng phương thức đào tạo E-learning ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập hiện nay

Nguyễn Đình Chiến utchien1402@gmail.com Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Việc áp dụng E-learning vào dạy học sẽ mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả cao trong bối cảnh đổi mới giáo dục, đào tạo như hiện nay. Để áp dụng E-learning vào dạy học thì các cơ sở giáo dục nói chung, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là cơ hội lớn cho việc đổi mới phương thức đào tạo. Tuy nhiên, để áp dụng phương thức đào tạo này thì phải hội đủ nhiều yếu tố từ chương trình đào tạo, người dạy, người học cho đến cơ sở vật chất... nhưng hiện tại đơn vị gặp phải không ít những thách thức khó khăn. Vì thế, bài viết tập trung tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn áp dụng E-learning vào dạy học ở đơn vị, từ đó đề ra giải pháp áp dụng E-learning vào dạy học sao cho đạt hiệu quả.
Từ khóa: 
E-learning
teaching
Education
mode
Knowledge
Tham khảo: 

Bài viết cùng số