Sử dụng Padlet thúc đẩy học tập hợp tác trong đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

Sử dụng Padlet thúc đẩy học tập hợp tác trong đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

Nguyễn Ngọc Ân ngocandhcsnd@gmail.com Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân 36 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hiện nay, công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục nên ngày càng có nhiều nhu cầu sử dụng các công cụ công nghệ trong môi trường dạy và học tiếng Anh. Trong đó, Padlet được coi là công cụ công nghệ phù hợp và hiệu quả dựa trên nền tảng web hữu ích giúp giảng viên dạy học môn Tiếng Anh có thể vận dụng trong đổi mới phương pháp dạy học nhằm thức đẩy khả năng học tập cộng tác của sinh viên. Mục đích của nghiên cứu này là điều tra quan điểm, nhận xét của sinh viên về việc giảng viên sử dụng công cụ Padlet trong các lớp học tiếng Anh để thúc đẩy học tập hợp tác trong lớp học tiếng Anh. Nghiên cứu này có tổng số 36 sinh viên hệ liên thông chính quy đã tham gia. Bảng câu hỏi khảo sát và phỏng vấn đã được sử dụng để thu thập dữ liệu về quan điểm, nhận xét của sinh viên về việc giảng viên sử dụng Padlet như một công cụ dạy và học tiếng Anh nhằm tăng khả năng hợp tác học tập cho sinh viên. Kết quả cho thấy rằng, các sinh viên đã thể hiện những quan điểm và phản ứng tích cực đối với việc giảng viên sử dụng Padlet trong mỗi tiết học và mong muốn sử dụng công cụ Padlet trong các học phần tiếp theo do nền tảng này thúc đẩy họ tham gia vào các hoạt động học và luyện tập tiếng Anh trong lớp, kích khích sự tương tác giữa các thành viên trong lớp với giảng viên, đồng thời nâng cao năng lực hợp tác học và thực hành những kĩ năng ngôn ngữ của sinh viên.
Từ khóa: 
Padlet
English teaching
collaborative learning.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số