Du học nước ngoài - Tổng quan chính sách của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Du học nước ngoài - Tổng quan chính sách của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đinh Thị Bích Loan loandtb@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Du học nước ngoài từ lâu được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Trung Quốc đã có các bước đi tích cực, linh hoạt và hiệu quả trong lĩnh vực này để xây dựng được một hệ thống giáo dục đại học khổng lồ với một số trường đại học đẳng cấp quốc tế và trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Bài viết tổng quan lịch sử các chính sách du học của Trung Quốc để tìm hiểu lí do mang lại sự thành công như hiện nay của quốc gia này, qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm chính liên quan tới chính sách du học nước ngoài cho Việt Nam về: Nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học, định hướng hoạt động du học nước ngoài, quản lí thông tin du học sinh, thu hút sự đóng góp của du học sinh cho phát triển đất nước.
Từ khóa: 
Study abroad
higher education
international student
Policy
international mobility
Tham khảo: 

Bài viết cùng số