Tập 18, S1 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đổi mới giáo dục theo hướng mở và hội nhập quốc tê
Nguyễn Thị Lan Phương ,
1-7
2 Bàn về cơ chế “người đứng đầu” cơ sở giáo dục đại học công lập trong điều kiện tự chủ đại học
Nguyễn Thị Kim Phụng,
8-13
3 Xây dựng khung năng lực của chuyên viên ở vị trí việc làm tổ chức, cán bộ trường đại học công lập
Nguyễn Thị Xuân Lộc ,
14-20
4 Triết lí giáo dục hiện sinh với việc phát triển năng lực cá nhân hóa học tập cho người học
Trần Thị Thảo *,
Trần Thị Chữ,
21-25
5 Ảnh hưởng của toàn cầu hoá đến giáo dục đại học Việt Nam
Đinh Văn Thái,
Nguyễn Đức Ca *,
26-30
6 Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Phạm Lê Cường,
31-35
7 Quan điểm, tư duy, hành động của người thầy trong chín bộ ba
Đặng Quốc Bảo,
Phạm Minh Giản *,
Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm,
Hồ Minh Quang,
36-39
8 Những yếu tố tác động đến vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay
Trần Mậu Chung,
40-45
9 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và một số vấn đề đặt ra trong công tác giảng dạy tôn giáo học ở các nhà trường Quân đội hiện nay
Nguyễn Thanh Chương,
46-52
10 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy học ở các trường đào tạo ngành Kĩ thuật quân sự trong quân đội hiện nay
Vương Thị Như Quỳnh *,
Đào Thị Thu Vân,
53-57
11 Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hoà nhập: Yếu tố rào cản và phương hướng khắc phục
Nguyễn Hồng Thuận,
58-64
12 Thử nghiệm công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục và đào tạo địa phương
Trần Thị Hương Giang,
Dương Thị Thu Hương,
Nguyễn Thị Thu Hương *,
65-71
13 Đổi mới quản trị trường tiểu học trong triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Nguyễn Thị Minh Nguyệt,
72-77
14 Thực trạng quản lí thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong trường tiểu học
Pham Thi Thuy Hong *,
Hoang Thi Diep,
Le Thi Phuong Thuy,
78-84
15 Thực trạng quản lí dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội
Hồ Thanh Bình *,
Nguyễn Xuân An,
85-91
16 Nâng cao hiệu quả quản trị việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục mầm non
Nguyễn Thị Thu Hà *,
Trần Thị Tố Oanh,
92-96
17 Vai trò của cha mẹ trong giáo dục tính trách nhiệm cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên Quyền trẻ em
Nguyễn Thị Luyến,
97-102
18 Ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Bảo tồn và phát triển
Trần Thị Ngọc Anh,
103-108
19 Phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học: Từ lí luận, chính sách đến thực tiễn tại Trường Đại học Tây Nguyên
Ngô Thị Hiếu,
Trần Công Phong *,
109-118
20 Biện pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Văn Mới,
119-125
21 Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Lê Bình Phương,
Phạm Phương Tâm *,
126-132
22 Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Hiếu,
133-139
23 Đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên mầm non và phổ thông ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Trương Đình Hoàng,
140-146
24 Tác động của thử nghiệm Chương trình Đàn cá đối với sự phát triển năng lực kĩ thuật số của trẻ mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi tại Trường Mầm non Thực hành Hoa hồng, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Trang *,
Vũ Thị Ngọc Minh,
Nguyễn Thị Thương Thương,
Nguyễn Thị Thuỷ,
147-153
25 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang theo chuẩn nghề nghiệp
Nguyễn Bách Thắng,
154-160

Tạp chí khác