Hướng dẫn quy trình xây dựng chủ đề và các bước tổ chức thực hiện giảng dạy STEM cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Hướng dẫn quy trình xây dựng chủ đề và các bước tổ chức thực hiện giảng dạy STEM cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Lê Thị Trung letrungsp@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689 Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày quy trình thiết kế một bài học (chủ đề) giáo dục STEM, một số phương thức, công cụ trong tổ chức và các bước dạy học STEM trong trường tiểu học đạt hiệu quả, đồng thời giúp cho người học có được kiến thức sâu sắc, bền vững, có khả năng xây dựng và thực hiện các chủ đề dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Từ khóa: 
Developing teaching and learning themes
organizing STEM-based teaching
STEM education.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số