Áp dụng mô hình dạy học đảo ngược trong giảng dạy các học phần lí thuyết ở trường đại học

Áp dụng mô hình dạy học đảo ngược trong giảng dạy các học phần lí thuyết ở trường đại học

Phạm Thị Huyền phamthihuyen.vinh@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 04 Trịnh Hoài Đức, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Những yêu cầu dạy học trong thời đại 4.0 bắt buộc chúng ta phải thay đổi cách dạy và cách học của giảng viên và sinh viên. Dạy học đảo ngược là mô hình dạy học không còn xa lạ ở phương Tây nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Mô hình dạy học này đã phát huy được vai trò của sinh viên từ bị động sang chủ động trong học tập, đồng thời giảm bớt những hạn chế trong giảng dạy của giảng viên. Bài viết bàn tới hai vấn đề của mô hình dạy học đảo ngược, đó là: Lớp học đảo ngược và phương pháp dạy học đảo ngược. Trong lớp học đảo ngược được tiến hành theo ba bước (Bước 1: Học trước trên E-learning; Bước 2: Học trực tuyến trong lớp học ảo hoặc trực tiếp tại lớp học thật; Bước 3: Hoàn tất bài tập trên E-learning). Đối với phương pháp dạy học đảo ngược, phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của sinh viên bằng cách chuyển vị trí người học từ bị động sang chủ động. Áp dụng mô hình dạy học đảo ngược vào việc giảng dạy các học phần lí thuyết ở trường đại học từ việc hình thành và quản lí nhóm học đến cách tổ chức bài dạy, cách đánh giá quá trình học tập của sinh viên. Hi vọng người đọc sẽ vận dụng được cách làm này vào thực tiễn giảng dạy của mình.
Từ khóa: 
Flipped teaching
flipped teaching model
Flipped classroom
flipped teaching method
Tham khảo: 

Bài viết cùng số