Nghiên cứu về vấn đề bồi dưỡng cán bộ quản lí ở các trường đại học trong định hướng phát triển hình thức đào tạo trực tuyến

Nghiên cứu về vấn đề bồi dưỡng cán bộ quản lí ở các trường đại học trong định hướng phát triển hình thức đào tạo trực tuyến

Phạm Hữu Thành Hội hoitccb@gmail.com Bộ Công Thương 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đào tạo trực tuyến đang trở thành xu hướng dạy và học mới trên thế giới và ở Việt Nam bởi tính năng ưu việt của nó. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm về sự dễ dàng trong tiếp cận tri thức, đào tạo trực tuyến có những trở ngại khiến cho chất lượng giảng dạy bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, để phát triển hình thức đào tạo này, đòi hỏi cần có sự phối hợp làm tốt các giải pháp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, các trường đại học, đội ngũ giảng viên và ý thức, trách nhiệm của người học. Trong đó, vai trò của các cán bộ quản lí là vô cùng quan trọng. Vì vậy, các trường đại học cần đầu tư nhiều hơn cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động này, qua đó, tạo nền tảng vững chắc để cung cấp các sản phẩm giáo dục chất lượng qua nền tảng trực tuyến.
Từ khóa: 
Online education
management team
higher education
Tham khảo: 

Bài viết cùng số