Dạy học môn Tiếng Việt cho trẻ khiếm thính cấp Tiểu học

Dạy học môn Tiếng Việt cho trẻ khiếm thính cấp Tiểu học

Trần Thị Hiền Lương luonganhtung65@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học nêu rõ các yêu cầu cần đạt về năng lực ngôn ngữ ở từng lớp 1, 2, 3, 4, 5. Song, đó là những yêu cầu dành cho học sinh sử dụng được cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Với học sinh khiếm thính (đặc biệt là học sinh điếc), việc dạy học môn Tiếng Việt không thể đạt được mục tiêu như chương trình đặt ra. Những em không nghe được thường không nói và không đọc thành tiếng được. Việc dạy chữ cho các em trở nên vô cùng khó khăn. Giáo viên dạy môn Tiếng Việt phải chú trọng vào việc giúp các em phát huy cao độ khả năng nhận diện chữ viết bằng thị giác kết hợp với các phương tiện mà thị giác có thể “giải mã” được. Hiện nay, học sinh khiếm thính vẫn học môn Tiếng Việt theo chương trình và sách giáo khoa của học sinh đại trà. Để giảm bớt khó khăn trong học đọc, học viết cho học sinh khiếm thính, trước mắt cần điều chỉnh nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho phù hợp với cách thức học đọc, học viết của các em. Sau đó, cần biên soạn chương trình và tài liệu dành riêng cho học sinh khiếm thính, giúp các em học môn Tiếng Việt hiệu quả hơn để mở mang hiểu biết và sống hoà nhập với cộng đồng
Từ khóa: 
dạy học
tiếng Việt
trẻ khiếm thính
Tiểu học
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn.

[2] Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học.

[3] Bộ sách Dạy học lớp 1, 2, 3, 4 ,5 theo hướng phát triển năng lực học sinh, (2018), NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[4] Nguyễn Lăng Bình (Chủ biên) - Đỗ Hương Trà, (2010), Dạy và học tích cực. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Đánh giá định kì lớp 1, (2017), NXB Giáo dục Việt Nam

[6] Khái niệm trẻ khiếm thính và các vấn đề giao tiếp của trẻ khiếm thính, https://phonakvietnam.com.

[7] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2006), Đại cương về giáo dục trẻ khiếm thính, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[8] Phương pháp thiết kế Chuẩn kết quả của môn học đối với cấp học, lớp học của giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, (2014), nhiệm vụ cấp Bộ, mã số: B2014-37-01 NV.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số