XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO DỤC HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO DỤC HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

NGUYỄN THỊ TÍM HUẾ nguyentimhue@gmail.com Trường Cao đẳng Hải Dương
Tóm tắt: 
Bài viết đề cập đến việc xây dựng bài tập giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm. Trong bài, tác giả trình bày rõ các vấn đề về: Cấu trúc của bài tập trong dạy học giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học; Phương pháp xây dựng bài tập dựa trên cấu trúc của bài tập theo hướng phát triển năng lực dạy học. Theo tác giả bài viết, xây dựng bài tập giáo dục học dựa trên cấu trúc của bài tập theo hướng phát triển năng lực dạy học nhằm tạo ra được hệ thống bài tập làm phương tiện để hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công việc dạy học ở nhà trường phổ thông. Công việc xây dựng bài tập đòi hỏi giảng viên phải đầu tư nhiều công sức, trí tuệ. Hệ thống bài tập chứa đựng tâm huyết và kì vọng của giảng viên về sự phát triển năng lực dạy học ở sinh viên. Để hình thành và phát triển được năng lực dạy học ở sinh viên, việc sử dụng bài tập cần được quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc và toàn diện.
Từ khóa: 
Assignment
Education
competence development
pedagogical students
Tham khảo: 

[1] Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Cường - Bernd Meier, (2014), Lí luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội..

[3] Nguyễn Văn Cường - Bernd Meier, (2005), Phát triển năng lực thông qua phương pháp và phương tiện dạy học mới (Tài liệu hội thảo - tập huấn), Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Phát triển Giáo viên Trung học phổ thông.

[4] Đặng Thành Hưng, (2004), Thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá, Tạp chí Giáo dục, số 102 (chuyên đề), quý IV năm 2004, trang 10.

[5] Robert J.Marzano - Debra J.Pickering - Jane E.Pollock, (2011), Các phương pháp dạy học hiệu quả, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Bài viết cùng số