Thiết kế E-book hướng dẫn học sinh trung học phổ thông tự học tiếng Anh chuyên ngành Hoá học vô cơ

Thiết kế E-book hướng dẫn học sinh trung học phổ thông tự học tiếng Anh chuyên ngành Hoá học vô cơ

Nguyễn Thị Diệu Hiền ntdieuhien1511@gmail.com Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Nguyễn Thị Thùy Trang nguyenthithuytrangdhsph@gmail.com Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy và học các môn Toán học, Khoa học bằng tiếng Anh là hướng đi phù hợp với xu thế, giúp người học tiếp cận chuẩn đầu ra theo kiểm định quốc tế. Đa số người học cho rằng, tiếng Anh chuyên ngành Hoá học khó học nhất so với các môn khoa học khác. Để giúp người học thuận lợi trong việc học tập tiếng Anh chuyên ngành môn Hoá học, bài báo thiết kế E-book hướng dẫn học sinh trung học phổ thông tự học tiếng Anh chuyên ngành Hoá học vô cơ, dựa trên các công cụ soạn thảo nội dung E-learning, mà cụ thể là phần mềm iSpring Suite - phần mềm có thể xuất file pptx thành html. Các nguyên tắc về hình thức và nội dung cũng được xây dựng dựa trên những yêu cầu của giáo viên, học sinh, sinh viên đã được khảo sát trước đó. Để đánh giá và điều chỉnh E-book, nghiên cứu đã xin ý kiến của 15 giảng viên và 50 sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Huế, 15 giảng viên dạy học môn Hoá học đang công tác tại các trường chuyên, 5 giảng viên chuyên về lĩnh vực luyện thi SAT (II).
Từ khóa: 
E-book
tự học
tiếng Anh chuyên ngành
Hoá học vô cơ
Tham khảo: 

[1] Cao Cự Giác - Phạm Ngọc Tuấn, (02/2018), Thực trạng dạy học Hoá học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tại Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, vol. 424, kì 2, pp. 37-42.

[2] Lê Minh Xuân Nhị, (2011), Thiết kế E-book hỗ trợ việc tự học Anh văn chuyên ngành học phần 2 cho sinh viên khoa Hoá học - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Khoá học luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Mai Thủy Tiên, (2013), Thiết kế E-book tự học tiếng Anh chuyên ngành - phần Hoá học hữu cơ dành cho giáo viên Hoá học phổ thông, Khoá học luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Trần Thị Công Danh, (2013), Thiết kế tài liệu hỗ trợ việc tự học tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên Hoá học ở trường phổ thông - Phần học thuyết - Định luật - Khái niệm cơ bản, Khoá học luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] Nguyễn Xuân Trường (Chủ biên), (2016), Hoá học 12 Song ngữ Việt - Anh, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Lawrie Ryan - Roger Norris, (2014), Cambridge International AS and A Level Chemistry Coursebook.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số