Kinh nghiệm của một giảng viên không giỏi công nghệ trong giảng dạy qua Zoom, mùa Covid 19 năm 2020, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ

Kinh nghiệm của một giảng viên không giỏi công nghệ trong giảng dạy qua Zoom, mùa Covid 19 năm 2020, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ

Lê Văn Tư levantu7979@gmail.com Công ti Trách nhiệm hữu hạn Khởi nghiệp Hoa Sinh Tân HD 23B/1, Khu vực 3, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 cuối năm 2019 và năm 2020 lây lan với tốc độ nhanh và có diễn biến nguy hiểm khó lường trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ đó, các hình thức hội họp, học trực tuyến từ xa được đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên hoàn thành công việc hiệu quả, để không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Zoom Cloud Meetings là một trong những phần mềm hữu ích trong thời điểm này. Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai giảng dạy với phần mềm Zoom Cloud Meetings. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế hoạt động thì người học và giảng viên gặp rất nhiều bỡ ngỡ, nhất là giảng viên lớn tuổi, không giỏi công nghệ. Bài viết chia sẻ một số vấn đề qua thực tiễn triển khai cũng như trao đổi một số vấn đề về thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc dạy học trực tuyến.
Từ khóa: 
Covid-19
Zoom Cloud Meetings
Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ
giảng viên lớn tuổi
hệ sinh thái GD trực tuyến
Công nghệ
Tạp chí: 

Bài viết cùng số