Sơ bộ thực trạng dạy học trực tuyến của giáo viên phổ thông trong giai đoạn COVID-19 và một số khuyến nghị

Sơ bộ thực trạng dạy học trực tuyến của giáo viên phổ thông trong giai đoạn COVID-19 và một số khuyến nghị

Lê Đông Phương phuongld@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Cao Thị Phương Chi chictp@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày một số kết quả thu được qua khảo sát về hoạt động dạy học trực tuyến của giáo viên phổ thông trong giai đoạn nghỉ học vì dịch Covid-19 tại 42 tỉnh/thành phố với gần 929 giáo viên Trung học và Tiểu học ở 42 tỉnh/thành phố. Giáo viên tham gia dạy học trực tuyến có trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học trở lên. Các môn học được dạy trực tuyến nhiều nhất gồm có: Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Ngoại ngữ và các môn Tiểu học. Khả năng dạy học trực tuyến của giáo viên còn hạn chế nhưng vì giãn cách xã hội đã buộc phải dạy học trực tuyến theo yêu cầu của các cơ quan quản lí. Công cụ được dùng chủ yếu là Zoom, Google Classrooms và Microsoft Teams và được giáo viên chọn do đã biết cách dùng. Giáo viên ít được tập huấn, phần lớn giáo viên đã tự tìm hiểu học hỏi về dạy học trực tuyến thông qua các nhóm/diễn đàn trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Việc dạy học trực tuyến được giáo viên tiến hành chủ yếu thông qua “phát trực tuyến” hoạt động dạy học của mình, phần lớn giáo viên đã tích hợp bài giảng bằng PowerPoint khi tổ chức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, đa số giáo viên vẫn chưa có các kĩ năng biên tập, chuẩn bị các học liệu điện tử như video, audio hay hình ảnh. Giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện dạy học trực tuyến. Họ chủ yếu vẫn sử dụng máy tính xách tay cá nhân, một số phải dùng điện thoại thông minh trên nền mạng 3G/4G vì không có kết nối mạng cho máy tính. Một số ít học sinh không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến. Lớp học trực tuyến có số lượng học sinh tham gia khá lớn nên đảm bảo sự tham gia của học sinh là điều không dễ đối với giáo viên. Trên cơ sở các phát hiện ban đầu, bài viết đưa ra một số khuyến nghị về tổ chức dạy học trực tuyến, bồi dưỡng giáo viên về dạy học trực tuyến và điều kiện đảm bảo cho dạy học trực tuyến ở bậc phổ thông.
Từ khóa: 
dạy học trực tuyến
Giáo viên phổ thông
giáo viên tiểu học
giáo viên trung học cơ sở
giáo viên trung học phổ thông
phương pháp dạy học
Tham khảo: 

[1] 5 Challenges of Online Teaching (and How to Rise Above Them), https://www.3plearning.com/blog/5-common-pit falls-distance-teaching-avoid/.

[2] 8 problems of online training and how to solve them, https://www.game-learn.com/8-problems-of-onlinetraining-and-how-to-solve....

[3] Lisa Plitnichenko, (2020), Online Learning Challenges (& Ways to Solve Them), https://jellyfish.tech/10- challenges-of-E-learning-during-covid-19/.

[4] Overcoming the challenges of online teaching, https:// www.teachingenglish.org.uk/blogs/sakilandeswari/ overcoming-challenges-online-teaching.

[5] Karen Quevillon, (2020), Online Teaching: 3 Unique Challenges and How to Solve Them, https://tophat.com/ blog/online-teaching-challenges/.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số