Tập 17, S1

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Xây dựng khung năng lực số cho học sinh phổ thông Việt Nam
Lê Anh Vinh,
Bùi Diệu Quỳnh,
Đỗ Đức Lân,
Đào Thái Lai,
Tạ Ngọc Trí,
1-11
2 Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến
Nguyễn Mai Hương,
Trần Thị Lan Thu,
Ngô Hoàng Đức,
12-19
3 Hệ sinh thái giáo dục: Tên gọi và cách tiếp cận
Phạm Đức Quang,
20-25
4 Học tập dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (E-learning) trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Nguyễn Thanh Phong,
Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên,
Huỳnh Đặng Bích Vy,
Đoàn Hồ Đan Tâm,
26-31
5 Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Đào Thanh Hải,
Nguyễn Thùy Vinh,
Nguyễn Lê Hà,
32-36
6 Một số vấn đề về giáo dục trực tuyến
Hà Thị Thuý,
Trần Thị Hiền Lương,
Đào Văn Toàn,
Trần Thúy Ngà,
Nguyễn Thị Thanh,
37-42
7 Nâng cao năng lực lãnh đạo trong kỉ nguyên số yêu cầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Hải Thanh,
Nguyễn Văn Quang,
43-48
8 Công nghệ chuỗi khối và khả năng ứng dụng để xác nhận quá trình học tập trong đào tạo trực tuyến
Nguyễn Đức Tuấn,
Thái Thanh Tùng,
49-53
9 Dạy học trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn dịch bệnh covid 19 và kiến nghị các biện pháp thích ứng với trạng thái “bình thường mới”
Lê Đông Phương,
Nguyễn Thị Hảo,
Đào Thanh Hải,
Nguyễn Thùy Vinh,
Vũ Thị Quỳnh Nga,
54-60
10 Thái độ của sinh viên đối với việc làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh sử dụng MS Forms trong MS Teams
Trần Thị Thanh Tú,
61-65
11 Hệ thống quản lí học tập trực tuyến trong giáo dục đại học
Trần Quốc Trung,
66-72
12 Bộ tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên
Nguyễn Khang,
Nguyễn Ngọc Ánh,
Hoàng Thị Minh Anh,
Nguyễn Đức Ca,
Phạm Ngọc Dương,
Nguyễn Hoàng Giang,
73-77
13 Xây dựng quy trình dạy học môn Vật lí đại cương trong đào tạo đại học ngành Kĩ thuật theo tiếp cận CDIO bằng mô hình lớp học đảo ngược
Phạm Thị Phú,
Tạ Thị Kim Tuyến,
77-82
14 Một số hoạt động sử dụng video hiệu quả trong dạy học các môn Tiếng Anh Khoa học kĩ thuật theo đường hướng CLIL
Nguyễn Thị Kim Oanh,
Trần Thị Huệ,
83-88
15 Yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với nội dung dạy học trực tuyến ở trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay
Chu Cẩm Thơ,
89-93
16 Thiết kế E-book hướng dẫn học sinh trung học phổ thông tự học tiếng Anh chuyên ngành Hoá học vô cơ
Nguyễn Thị Diệu Hiền,
Nguyễn Thị Thùy Trang,
94-98
17 Sơ bộ thực trạng dạy học trực tuyến của giáo viên phổ thông trong giai đoạn COVID-19 và một số khuyến nghị
Lê Đông Phương,
Cao Thị Phương Chi,
99-104
18 Kinh nghiệm thúc đẩy chuyển đổi sang học tập trực tuyến và học tập kết hợp của KidsOnline
Đậu Thúy Hà,
105-108
19 Tác động của học liệu E-learning đến tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học
Nguyễn Minh Tuấn,
109-114
20 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học trực tuyến cho sinh viên từ thực tế Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nguyễn Thị Dung,
Kiều Hưng,
Phạm Thị Thanh Hương,
115-120
21 Thiết kế tài liệu dạy học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục theo module với sự hỗ trợ của E-learning cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào
Đoàn Thị Cúc,
121-125
22 Kinh nghiệm của một giảng viên không giỏi công nghệ trong giảng dạy qua Zoom, mùa Covid 19 năm 2020, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ
Lê Văn Tư,
126-130
23 Mô hình giáo dục đại học trực tuyến tại Việt Nam: Trường hợp của Trường Đại học Mở Hà Nội
Đặng Hải Đăng,
131-135
24 Vận dụng công nghệ OLAP trong phân tích kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm hỗ trợ điều chỉnh nội dung, kế hoạch đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiền Tú Anh,
136-141
25 Các chiến lược giảng dạy trực tuyến - Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho giáo viên phổ thông Việt Nam
Đặng Thị Thu Huệ,
Bùi Thị Diển,
142-148

Tạp chí khác