Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học trực tuyến cho sinh viên từ thực tế Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học trực tuyến cho sinh viên từ thực tế Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Nguyễn Thị Dung dung3h.viu@gmail.com Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung Số 16, phố Hữu Nghị, Xuân Kh
Kiều Hưng kieuhung110876@gmail.com Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung Số 16, phố Hữu Nghị, Xuân Kh
Phạm Thị Thanh Hương pham.huong626@gmail.com Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung Số 16, phố Hữu Nghị, Xuân Kh
Tóm tắt: 
Đào tạo trực tuyến đang là xu thế của phát triển nền giáo dục mở và linh hoạt. Thực tế việc triển khai đào tạo trực truyến nói chung, dạy và học trực tuyến thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nói riêng đã thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành Giáo dục với những kết quả tích cực đạt được. Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề được các nhà quản lí, các nhà giáo dục và người học quan tâm, tìm lời giải nhằm nâng cao chất lượng, cả dưới góc độ quản lí và cả dưới góc độ chuyên môn, nghiệp vụ. Một trong số đó là tìm ra được những biện pháp, cách thức phù hợp để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động học trực tuyến.
Từ khóa: 
Đào tạo trực tuyến
phương pháp học trực tuyến
phương pháp học tập
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Tham khảo: 

[1] Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung, (2020), Báo cáo Chính trị trình đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung lần thứ XVI, nhiệm kì 2020- 2025 - Tài liệu nội bộ.

[2] Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, (2019), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 – Tài liệu nội bộ.

[3] Học trực tuyến là gì? Những điều cần biết về giáo dục trực tuyến, (ngày 31 tháng 8 năm 2020), https://dhthainguyen. edu.vn/hoc-truc-tuyen-la-gi-nhung-dieu-can-biet-vegiao-duc-truc-tuyen.

[4] Phát triển giáo dục đào tạo trực tuyến ở Việt Nam trong thời kì hội nhập, (ngày 25 tháng 8 năm 2020), http:// tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-giaoduc-dao-tao-truc-tuyen-o-viet-nam-trong-thoi-ky-hoinhap

[5] Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, (2020), Kỉ yếu hội thảo cấp trường về Giải pháp đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Tài liệu nội bộ.

[6] Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, (2020), Báo cáo giao ban tháng 4 năm 2020 và Nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2020, Tài liệu nội bộ

[7] Phương pháp học tập bậc Đại học, (25 tháng 8 năm 2020), http://khoaxaydung.duytan.edu.vn/media/1835/ph uong-phap-hoc-tap-bac-dh.pdf.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số