Mô hình giáo dục đại học trực tuyến tại Việt Nam: Trường hợp của Trường Đại học Mở Hà Nội

Mô hình giáo dục đại học trực tuyến tại Việt Nam: Trường hợp của Trường Đại học Mở Hà Nội

Đặng Hải Đăng dangdh@hou.edu.vn Trường Đại học Mở Hà Nội 101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mặc dù phát triển gần như cùng một lúc với Internet nhưng mãi tới gần đây vai trò của giáo dục trực tuyến mới được quan tâm và thừa nhận một cách rộng rãi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có đến hàng tỉ cá nhân tham gia học tập trực tuyến ở tất cả các cấp học và loại hình đào tạo. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến một cách phức tạp dẫn đến giãn cách xã hội, giáo dục trực tuyến đã thay thế giáo dục truyền thống, giúp cho đại bộ phận học sinh, sinh viên không cần phải đến trường vẫn có thể theo học, tiếp thu được kiến thức thông qua mạng Internet. Tất nhiên, giáo dục trực tuyến mới chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển. Nó chỉ mang vai trò bổ trợ chứ không thể thay thế cho giáo dục truyền thống. Để có một cách nhìn toàn diện về vai trò của giáo dục đại học trực tuyến trong giai đoạn phát triển mới, bài báo đề cập đến tình hình phát triển giáo dục đại học trực tuyển trong thời gian gần đây, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, cũng cần phải xác định lại mô hình giáo dục trực tuyến một cách phù hợp với điều kiện của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Một mô hình về đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà Nội được đưa ra dưới dạng khung làm việc để các cơ sở giáo dục tham khảo. Cuối cùng, một số tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng dành cho giáo dục Đại học trực tuyến cũng được đề xuất căn cứ trên việc khảo sát mô hình của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Từ khóa: 
Giáo dục trực tuyến
ứng dụng công nghệ ICT trong dạy học
giáo dục người lớn
chuyển đổi số
Tham khảo: 

[1] Jarson Miks & John Mcllwaine, (4/2020), Keeping the world’s children learning through COVID-19, http:// www.unicef.org/coronavirus/keeping-worlds-childrenlearning-through-covid-19, Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2020

[2] Danh sách các cơ sở giáo dục tại Việt Nam sử dụng Moodle, https://moodle.org/mod/glossary/showentry.ph p?courseid=45&eid=7925&displayformat=dictionary Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2020.

[3] Hubrix Digital, 10 benefits of Moodle based Learning Management System (LMS) https://hurix.com/benefitsmoodle-based-learning-management-system, Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2020.

[4] OECD Policy Brief, (12-2015), E-learning in Tertiary Education, https://www.oecd.org/education/ceri/359918 71.pdf, Tải về ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số