Một số hoạt động sử dụng video hiệu quả trong dạy học các môn Tiếng Anh Khoa học kĩ thuật theo đường hướng CLIL

Một số hoạt động sử dụng video hiệu quả trong dạy học các môn Tiếng Anh Khoa học kĩ thuật theo đường hướng CLIL

Nguyễn Thị Kim Oanh oanh.nguyenthikim@hust.edu.vn Viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Huệ hue.tranthi@hust.edu.vn Viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đi đôi với sự bùng nổ của video trên mạng Internet với đa dạng các loại chủ đề khác nhau là việc sử dụng video trong lớp học ngày càng phổ biến. Tại Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong những năm gần đây, video bắt đầu được sử dụng rộng rãi cho các môn học Tiếng Anh Khoa học kĩ thuật theo đường hướng CLIL. Bài viết thảo luận những lí do tại sao video lại được sử dụng nhiều và cách thức giáo viên sử dụng video cho các môn học này. Bài viết hi vọng cung cấp những thông tin hữu ích, có tính ứng dụng cao cho giảng viên khi sử dụng video cho các môn học theo đường hướng CLIL nói chung và các môn Tiếng Anh Khoa học kĩ thuật nói riêng.
Từ khóa: 
Lớp học theo đường hướng CLIL
sử dụng video cho lớp học Tiếng Anh
Tham khảo: 

[1] Bentley, R, (2010), The TKT course CLIL Module, Cambridge University Press, Cambridge.

[2] Lê Thị Bích Ngọc, (2019), CLIL in Vietnam: Evolution of students’ and teachers’ perceptions in an innovative foreign language learning system, Luận án tiến sĩ, Đại học Toulouse.

[3] Marsh, D, (2002), CLIL/EMILE-The European dimension: Actions, trends and foresight potential, University of Jyväskylä, Jyväskylä.

[4] Sherman, J, (2003), Using Authentic Video in the Language Classroom, Cambridge University Press, Cambridge.

[5] Maria, R.G, (2012), Usage of Multimedia Visual Aids in the English Language Classroom: A Case Study at Margarita Salas Secondary School (Majadahonda), Luận án thạc sĩ, Đại học quốc tế La Rioja.

[6] Oddone, C, (2011), Using Videos from YouTube and Websites in the CLIL Classroom, Studies About Languages, 18, pp.105-110.

[7] Kennedy, Ch, (1983), Video in English for Specific Purposes, Video applications in English language Teaching (ed. John McGovern), pp.95-101, Pergamon Press Ltd and The British Council, Oxford.

[8] Marknight, F, (1983), Video and English language Teaching in Britain, Video applications in English language Teaching (ed. John McGovern), pp.1-15, Pergamon Press Ltd and The British Council, Oxford.

[9] Çakır, Ismail, (2006), The use of video as an audio-visual material in foreign language teaching classroom, Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(4). pp.67- 72.

[10] Canning-Wilson, C, (2000), Practical Aspects of Using Video in the Foreign Language Classroom, The Internet TESL Journal, 6(11), http://iteslj.org/Articles/CanningVideo.html.

[11] Abdulrahman, Tr, (2017), TED Talks as Listening Teaching Strategy in EAP Classroom, Asia EFL Journal, 10, pp.71-92

[12] Hess, D.E, (2003), Using video to create a vision for powerful discussion teaching in secondary social studies, Using Video in Teacher Education, Advances in Research on Teaching (ed.Jere Brophy), 10, pp.53–71, Emerald Group, Melbourne

[13] Baltova, I, 1994, Impact of video on the comprehension skills of core French students, Canadian Modern Language Review, 50(3), pp.506-531.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số