Thiết kế các sản phẩm hình học động bằng phần mềm GeoGebra phục vụ việc dạy diện tích hình tam giác ở tiểu học

Thiết kế các sản phẩm hình học động bằng phần mềm GeoGebra phục vụ việc dạy diện tích hình tam giác ở tiểu học

Trần Hòa Hiệp* thhiep@sgu.edu.vn Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Tấn Tài tainguyensgu2021@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bài báo này, chúng tôi hướng đến việc nghiên cứu Phần mềm Hình học động (DGS) để xây dựng một số tình huống thực tế trong giáo dục tiểu học. Cụ thể, xây dựng công thức tính diện tích hình tam giác với các mức độ từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp học sinh tiểu học phát triển tư duy hình học và tư duy trừu tượng bằng phần mềm GeoGebra. Chúng tôi kì vọng rằng, những kết quả và cách tiếp cận phương pháp luận được sử dụng trong nghiên cứu này sẽ được học sinh và giáo viên trong ngành Giáo dục Tiểu học quan tâm.
Từ khóa: 
GeoGebra
DGS
DGP
triangles
sliders
primary
dynamic
area.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số