Đổi mới Chương trình giáo dục môn Lịch sử bậc Trung học ở Trung Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Đổi mới Chương trình giáo dục môn Lịch sử bậc Trung học ở Trung Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Nguyễn Phùng Tám nguyenphungtam@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong bối cảnh Việt Nam đang bắt đầu thực thi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó có môn Lịch sử, bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, so sánh đối chiếu và quan sát dự giờ, bài viết khái quát quá trình, phân tích một số đặc điểm của công cuộc đổi mới Chương trình giáo dục môn Lịch sử ở Trung Quốc kể từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay. Xuất phát từ những tương đồng về mục tiêu và tính chất nền giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc, nghiên cứu quá trình và những đặc điểm này sẽ góp thêm tiếng nói hữu ích cho công cuộc đổi mới Chương trình, Sách giáo khoa môn Lịch sử ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: 
History curriculum
History curriculum reform
History teaching
History education in Vietnam
History education in China.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số