Thực trạng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học tự nhiên lớp Sáu năm học 2021 - 2022

Thực trạng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học tự nhiên lớp Sáu năm học 2021 - 2022

Hà Thị Thúy* thuyht@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phan Thị Bích Lợi loipb@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Hiền Lương luongth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Hằng hangpt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kí quyết định ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT BTC ngày 26 tháng 12 năm 2018. Theo đó, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu triển khai với lớp 6 năm 2021 - 2022. Năm 2022, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiến hành một nghiên cứu về tình hình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa lớp 6 ở tất cả các môn học trong phạm vi cả nước. Bài viết trình bày một phần kết quả thu được từ nghiên cứu này trong đó đi sâu mô tả thực trạng triển khai môn Khoa học tự nhiên lớp 6 - môn học có khá nhiều thay đối so với trước đây. Trên cơ sở những phát hiện ban đầu, bài viết phân tích và đưa ra một số khuyến nghị cho quá trình triển khai chương trình được hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.
Từ khóa: 
program
Situation
Implementation
grade 6
Teacher
Natural science subject.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số