Phát triển năng lực giải Toán cho học sinh tiểu học trong dạy học các bài toán về dãy số

Phát triển năng lực giải Toán cho học sinh tiểu học trong dạy học các bài toán về dãy số

Đỗ Thị Phương Thảo* totoankhoagdth@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Hà hagdth76@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ nhằm thay đổi cách dạy học một chiều phương pháp, học sinh thụ động trong học tập mà còn chú trọng đến năng lực dạy học phát triển cho học sinh. Giáo viên cần chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu dạy kiến thức theo định hướng phát triển năng lực của học sinh và phẩm chất. Bài viết này xác định những biểu hiện về năng lực của học sinh tiểu học giải Toán các bài toán về dãy số. Từ đó, đề xuất quy trình dạy học phát triển năng lực giải Toán của học sinh tiểu học thông qua dạy nội dung dãy số. Chúng tôi mong rằng, bài viết sẽ có những đóng góp ít nhiều cho bạn đọc nói chung, cho giáo viên dạy học Toán ở tiểu học nói riêng, trong quá trình phát triển năng lực giải Toán cho học sinh trong giai đoạn đổi mới ngày nay
Từ khóa: 
competence
Mathematics problem-solving competence
number sequences
equidistant numbers
primary school Mathematics teaching
Tham khảo: 

Bài viết cùng số