Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR trong dạy học trực tuyến theo hình thức Microlearning

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR trong dạy học trực tuyến theo hình thức Microlearning

Nguyễn Thị Thanh Tú tu.nguyenthithanh@hust.edu.vn Hanoi University of Science and Technology 01 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Nguyễn Thị Huyền huyen.nguyenthi@hust.edu.vn Hanoi University of Science and Technology 01 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Phạm Hồng Hạnh hanh.phamhong@hust.edu.vn Hanoi University of Science and Technology 01 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Vũ Đình Minh* minh.vudinh@hust.edu.vn Hanoi University of Science and Technology 01 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Tóm tắt: 
Sự nhàm chán và không hiệu quả của đào tạo trực tuyến đối với các môn học liên quan đến thí nghiệm hay thực hành đang là một yếu tố quan trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Bài viết hướng đến việc áp dụng phương pháp giảng dạy Microlearning và công nghệ thực tế ảo tăng cường AR vào hoạt động giảng dạy để nâng cao tính tương tác, khả năng thực hành và thu hút sự chú ý của người học trong môi trường học tập trực tuyến. Trong đó, việc thiết kế bài giảng theo phương pháp Microlearning có thể giúp tập trung vào các kiến thức trọng tâm, nâng cao khả năng ghi nhớ thông tin. Công nghệ thực tế ảo AR có thể nâng cao động lực học tập, khả năng thực hành, kinh nghiệm thực tế cho người học. Thông qua khảo sát, kết quả chỉ ra rằng, phương pháp đề xuất giúp nâng cao sự hấp dẫn của môn học và giúp người học dễ dàng hơn trong việc tiếp thu kiến thức.
Từ khóa: 
Microlearning
Augmented reality
E-learning
interactions.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số