Ứng dụng quy trình thiết kế bài tập phân bậc trong dạy học phân hóa cho giáo viên các trường tiểu học thành phố Hà Nội

Ứng dụng quy trình thiết kế bài tập phân bậc trong dạy học phân hóa cho giáo viên các trường tiểu học thành phố Hà Nội

Vũ Thu Hằng vthang@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hiện nay, tại các trường tiểu học ở Việt Nam, việc áp dụng dạy học phân hóa đã ngày càng phát triển và được thực hiện một số hình thức khác nhau, một trong số đó là bài tập phân bậc. Tuy nhiên, thực trạng của việc thiết kế bài tập phân bậc trong dạy học phân hóa ở tiểu học hiện nay chưa đạt kết quả như mong muốn. Một trong những nguyên nhân cơ bản đó là do giáo viên đều dựa vào kinh nghiệm cá nhân, chưa được hướng dẫn, tập huấn bài bản về quy trình các bước một cách khoa học trong việc thiết kế bài tập trong quá trình dạy học. Vì vậy, trên cơ sở phân tích nghiên cứu từ 576 cán bộ quản lí và giáo viên của 6 trường tiểu học tại thành phố Hà Nội, tác giả đã tổ chức, tập huấn cho giáo viên vận dụng quy trình 7 bước để thiết kế bài tập phân bậc trong môn Khoa học lớp 4 và Toán học lớp 5 và đã có kết quả bước đầu trong sản phẩm của giáo viên cũng như trên kết quả học tập của học sinh.
Từ khóa: 
Applying
designing tiered assignments
differentiated instruction
primary education.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số