Vận dụng học thông qua chơi trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển năng lực cho học sinh

Vận dụng học thông qua chơi trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển năng lực cho học sinh

Lê Thị Thu Huyền huyen.nxbgdvn@gmail.com Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đổi mới phương pháp tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục từ xưa đến nay vẫn là làm cách nào chuyển vai trò của người học từ tiếp nhận kiến thức do thầy cung cấp sang chủ động, tích cực học tập. Học thông qua chơi là một hướng tiếp cận giáo dục mà nhà giáo dục tạo ra môi trường cho học sinh tương tác, trải nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề học tập một cách vui vẻ hứng thú, từ đó tăng tính chủ động, tích cực của học sinh. Sở dĩ học thông qua chơi góp phần tăng tính chủ động, tích cực vì khi được học thông qua chơi học sinh có hứng thú với việc học, nhận thấy hoạt động học tập có ý nghĩa, điều đó thúc đẩy các em tham gia tích cực trong các hoạt động học tập, sẵn sàng thử nghiệm nhiều lần để đạt được kết quả và tích cực tương tác với bạn với thầy cô để nêu ý tưởng, báo cáo kết quả hoạt động,… Tất cả góp phần và thúc đẩy phát triển năng lực cho học sinh
Từ khóa: 
competence
experiential activities
learning through play.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số