Một số vấn đề về triển khai dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Một số vấn đề về triển khai dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Trần Thị Hiền Lương* luongth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Hằng hangpt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Hà Thị Thúy thuyht@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai thực hiện hơn hai năm, thông qua việc dạy học theo sách giáo khoa mới. Theo yêu cầu của chương trình, các nhà trường phải giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; Hài hòa đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống, vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu của chương trìnn. Nghiên cứu tình hình triển khai dạy học theo sách giáo khoa mới, trong đó có môn Tiếng Việt lớp 2 tại các nhà trường là việc làm cần thiết nhằm phân tích, xác định, lí giải những thuận lợi và khó khăn trong quá trình dạy học, từ đó đề xuất giải pháp kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả dạy học theo Chương trình và Sách giáo khoa 2018.
Từ khóa: 
quality
competence
requirements to be met
evaluation standards.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số