Số 138, tháng 03 năm 2017

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁO DỤC
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG,
1-4
2 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỚC BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
ĐINH XUÂN KHOA,
THÁI VĂN THÀNH,
5-11
3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
LƯƠNG VIỆT THÁI,
12-15
4 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ
ĐẶNG THỊ MINH HIỀN,
16-20
5 ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY
NGUYỄN QUANG GIAO,
21-24
6 TƯ DUY BẬC CAO - KHÁI NIỆM VÀ CÁC THÀNH TỐ CỦA NÓ
CAO THỊ HÀ,
NGUYỄN THỊ QUỐC HÒA,
NGUYỄN VĂN THANH,
25-27
7 TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ
TRẦN VĂN TRUNG,
28-30
8 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM
TRẦN THỊ CẨM TÚ,
31-34
9 BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC DẠY HỌC
TRỊNH THANH HẢI,
ĐỖ ĐỨC THÔNG,
35-37
10 HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH - THỰC TẬP TRONG BỐI CẢNH MỚI
NGUYỄN THỊ THU HẰNG,
38-40
11 PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN
ĐỖ KHÁNH NĂM,
41-45
12 NHU CẦU HỖ TRỢ CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP
LÊ THỊ THÚY HẰNG,
46-50
13 PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
NGUYỄN HỒNG THUẬN,
51-55
14 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ
ĐẶNG LỘC THỌ,
56-60
15 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
NGÔ THỊ HẢI YẾN,
61-63
16 XÂY DỰNG HÀM SỐ TỪ DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MICROSOFT EXCEL TRONG DẠY HỌC TOÁN BẰNG MÔ HÌNH HÓA
LÊ THÁI BẢO THIÊN TRUNG,
64-68
17 ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNG VÀO ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ
LÊ VĂN HỒNG,
HOÀNG NGỌC TUYẾN,
PHÙNG THỊ THỦY,
NGUYỄN THỊ THÚY VINH,
69-72
18 BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
NGÔ XUÂN ĐÔNG,
73-76
19 KĨ NĂNG TƯ VẤN TÂM LÍ CƠ BẢN CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HOÀNG GIA TRANG,
81-86
20 PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH QUẢN LÍ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI
TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG,
81-86
21 BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG MỀM CHO GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGUYỄN QUỐC ANH,
CAO NGỌC CHÂU,
PHAN DUY NGHĨA,
87-89
22 TRẢI NGHIỆM KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ NÓI CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH 5-6 TUỔI
LÊ THỊ THANH SANG,
90-93
23 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ NỮ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở TỈNH BẮC NINH
ĐỖ VĂN ĐOẠT,
94-97
24 TIẾP CẬN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG: CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
PHẠM MINH GIẢN,
PHẠM HỮU NGÃI,
98-101
25 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG Ở SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY
NGUYỄN TRÀ,
102-105
26 ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI MIỀN TRUNG
HOÀNG ANH VIỆN,
106-109
27 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
PHẠM ĐỨC QUANG,
110-114
28 SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA NGA VÀ VIỆT NAM
BÙI DIỆU QUỲNH,
115-118