MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ HÀNH VI NGUY CƠ Ở THANH THIẾU NIÊN

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ HÀNH VI NGUY CƠ Ở THANH THIẾU NIÊN

TRẦN HÀ THU tranhathu2811@gmail.com Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tóm tắt: 
Trí tuệ cảm xúc là một dạng năng lực có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người nói chung và với thanh thiếu niên nói riêng. Đây được xem là yếu tố có đóng góp đáng kể tới thành công học đường và cuộc sống của thanh thiếu niên. Mối tương quan nghịch giữa trí tuệ cảm xúc và hành vi nguy cơ ở thanh thiếu niên đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới chứng minh và điều đó góp phần khẳng định thêm ý nghĩa quan trọng của năng lực trí tuệ cảm xúc đối với sự phát triển của lứa tuổi này. Trí tuệ cảm xúc được xem như “tấm lá chắn” ngăn chặn những biểu hiện hành vi gây nguy hiểm ở thanh thiếu niên. Do đó, gia đình, nhà trường và xã hội cần có định hướng và phương pháp giáo dục nhằm rèn luyện và nâng cao năng lực trí tuệ cảm xúc cho lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay.
Từ khóa: 
Relationship
emotional intelligence
risky behaviors
teenagers
Tham khảo: 

[1] Arsenio, W.F., Cooperman, S., & Lover, A., (2000), Affective predictors of preschoolers’ aggression and acceptance: Direct and indirect effects, Developmental Psychology, 36 (4), 438-448.

[2] Baumeister, R. F., & Scher, S. J., (1988), Selfdefeating behavior pat terns among normal individuals: Review and analysis of common self-destructive tendencies, Psychological Bulletin, 104, 3-22.

[3] Baumeister, R. F., Smart, L., & Boden, J. M., (1996), Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem, Psychological Review, 103, 5-33.

[4] Bar-On, Reuven., Parker, James D. A., (2000), The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass .

[5] Brackett, M.A., Mayer, J.D., Warner, R.M., (2004), Emotional Intelligence and its relation to everyday behaviour, Personality and Individual Differences, 36 (6), 1387-1402.

[6] Elizabeth Lando-King, Annie-Laurie McRee , Amy L. Gower, Rebecca J. Shlafer, Barbara J. McMorris, Sandra Pettingell, Renee E. Sieving, (2015), Relationships Between Social-Emotional Intelligence and Sexual Risk Behaviors in Adolescent Girls, Journal of sex research, 0(0), 1-6.

Bài viết cùng số