GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG

ĐỖ THẾ HƯNG dothehung@utehy.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên
Tóm tắt: 
Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhà trường, doanh nghiệp, người học và xã hội. Mô hình giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE: Professional Oriented Higher Education) đã và đang chứng tỏ được sự phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của các nước phát triển như Mĩ, Canada,... tác giả đề xuất giải pháp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Collaboration
university; enterprise
higher education
Tham khảo: 

[1] Fontys University of Applied Science, (2015), Business meets students.

[2] http://www.berufswahl-regional.de

[3] Fontys University of Applied Science, (2015), Treasuring your internship.

[4] Marina Raven - Cecile Hoareau - Niccolo Durazzi - Henry Etzkowitz - Pamela Marcucci - Alex Usher, (2013), Study in University-Business Cooperation in US.

[5] Hochschule 21” in Buxtehude, (2015), Studieren genial DUAL.

[6] Rebecca Allison - Zsuzsa Jávorka - Helena Kovacs - Xavier Potau, (2014), Thematic University - Business Forum Berlin 2014.

Bài viết cùng số