Số 141, tháng 06 năm 2017

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 CHÍNH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
PHẠM ĐỖ NHẬT TIẾN,
1-5
2 TỰ CHỦ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM: NỘI DUNG, NGUỒN LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM
ĐẶNG ỨNG VẬN,
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG,
6-10
3 HƯỚNG TỚI DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM THEO TIẾP CẬN GIÁO DỤC STEM
PHẠM ĐỨC QUANG,
11-14
4 NGHIÊN CỨU VỀ NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍ SINH
ĐỖ ĐÌNH THÁI,
LÊ CHI LAN,
15-20
5 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG
ĐỖ THẾ HƯNG,
21-24
6 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
LÝ THANH HIỀN,
25-29
7 THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔ CHỨC DẠY HỌC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC VI MÔ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC
CAO CỰ GIÁC,
LÝ HUY HOÀNG ,
30-34
8 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC VIỆT NAM
TRẦN VĂN HÙNG,
PHẠM MINH HÙNG,
35-38
9 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
VŨ THỊ QUỲNH,
39-44
10 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
NGUYỄN HỮU TUYẾN,
45-49
11 SỬ DỤNG PHỐI HỢP CON ĐƯỜNG QUY NẠP VÀ DIỄN DỊCH TRONG DẠY HỌC KHÁI NIỆM “CẢM ỨNG CẤP ĐỘ CƠ THỂ ” - SINH HỌC 11
HÀ VĂN DŨNG,
50-53
12 TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MĨ THUẬT CHO HỌC SINH
TRẦN THỊ VÂN,
54-56
13 MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÍ TUỆ CẢM XÚC VÀ HÀNH VI NGUY CƠ Ở THANH THIẾU NIÊN
TRẦN HÀ THU,
57-60
14 NHỮNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC TƯ VẤN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
LÊ THỊ QUỲNH NGA,
61-64
15 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
PHẠM VIỆT THẮNG,
65-69
16 HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN THỊ QUỐC MINH,
70-72
17 SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
NGÔ THỊ HẢI YẾN,
73-77
18 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI
ĐẶNG LỘC THỌ,
78-82
19 HỌC THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM - MỘT PHƯƠNG THỨC ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC CỦA TRẺ KHUYẾT TẬT MẦM NON
LÊ THỊ THÚY HẰNG,
83-87
20 CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ MẪU GIÁO
NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH,
88-92
21 KĨ THUẬT DẠY HỌC LỚP GHÉP VÀ NHỮNG NỘI DUNG CẦN BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
TRẦN THỊ YÊN,
93-96
22 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ THỰC TẬP SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NÚI TÂY BẮC
LÊ THỊ HÀ GIANG,
97-101
23 MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA
BÙI CHÍNH,
102-104
24 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
NGUYỄN BÁCH THẮNG,
105-108
25 GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CANADA
NGUYỄN THỊ LUYẾN,
109-113
26 ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT HỌC SINH PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG,
DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG,
114-118