HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HỆ THỐNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN THỊ QUỐC MINH meomeo251011@gmail.com Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: 
Trong bất kì giờ học nào, câu hỏi của giáo viên đều mang sứ mệnh chủ đạo. Những câu hỏi khép kín, vụn vặt, tản mạn sẽ không thể mang lại hiệu quả khoa học cao, không làm kích thích người học hăng say tham gia vào quá trình học tập. Vì thế, xây dựng và vận dụng thành công, có hiệu quả hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương với hai dạng câu hỏi lớn là câu hỏi chức năng và câu hỏi tác động sẽ là một trong những giải pháp tối ưu, mang lại sự đổi mới, hiệu quả thật sự cho quá trình dạy học tác phẩm văn chương nói riêng và dạy học môn Ngữ văn nói chung. Điều này góp phần vào sự đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực người học như Nghị quyết 29 đã đề ra.
Từ khóa: 
competence development
reading comprehension
literary work
functional and impact questions
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Ái Học, (2010), Phương pháp tư duy hệ thống trong dạy học Văn, NXB Giáo dục Việt Nam.

[2] Nguyễn Thanh Hùng, (2008), Đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Nguyễn Thanh Hùng (Chủ biên) - Lê Thị Diệu Hoa, (2006), Phương pháp dạy học Ngữ văn Trung học phổ thông những vấn đề cập nhật, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Nguyễn Thanh Hùng, Câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương và những cách nhìn hiện đại, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 60, tháng 9, năm 2010.

[5] Nguyễn Đăng Thục, (2006), Lịch sử triết học Phương Đông, NXB Từ điển Bách khoa.

Bài viết cùng số