Số 8, tháng 08 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa phục vụ phát triển bền vững: Góc nhìn từ thực trạng giáo dục Việt Nam
Lê Anh Vinh,
Đoàn Thị Thúy Hạnh,
Đỗ Thu Hà*,
Nguyễn Trọng Đức,
Nguyễn Thị Chi,
Võ Thanh Hà,
Trần Thị Lan,
Nguyễn Thị Thanh Nga,
Nguyễn Thị Kiều Oanh,
Bùi Diệu Quỳnh,
Nguyễn Thị Thu Thảo,
Nguyễn Thị Thu,
Bùi Thanh Thủy,
Hồ Thị Hồng Vân,
1-7
2 Nghiên cứu Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ thông hiện nay
Lê Diên Phương,
8-13
3 Giáo dục đạo đức sinh thái cho học sinh: Dạy học ở hiện tại - chuẩn bị cho tương lai
Đoàn Thị Thoa,
Phạm Việt Thắng*,
14-18
4 Hướng dẫn học sinh trung học tổ chức thông tin trong bài văn thuyết minh
Lê Thị Ngọc Chi,
19-24
5 Vận dụng lí thuyết hồi ứng trải nghiệm trong dạy học đọc hiểu văn bản “Hê-ra-clet đi tìm táo vàng” (Sách Ngữ văn 10, Bộ Cánh Diều)
Trần Thị Hạnh Phương,
25-30
6 Một số giải pháp phát triển năng lực tính toán cho học sinh trung học cơ sở khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số
Cao Thị Hà*,
Nguyễn Hữu Châu,
Chu Cẩm Thơ,
Lê Thị Thu Hương,
Trần Ngọc Bích,
31-37
7 Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra nhằm phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán cho học sinh
Phạm Huyền Trang*,
Nguyễn Ngọc Giang,
Mai Vũ Linh Đan,
38-44
8 Kết nối cảm xúc trong quá trình dạy học của giảng viên với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Vũ Thị Khánh Linh,
Phạm Thị Việt Anh*,
45-51
9 Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Thương mại
Nguyễn Đức Nhuận*,
Đặng Thị Hải Hằng,
52-57
10 Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh tốc độ đòn đá tống trước cho nam đội tuyển Taekwondo Trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc
Nguyễn Ngọc Tuấn,
58-62
11 Thực trạng kĩ năng thoát hiểm và nhu cầu giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội
Phan Văn Kha,
63-68
12 Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Nguyễn Diệu Cúc*,
Nguyễn Thị Nhàn,
69-75
13 Phát triển nguồn nhân lực ở Singapore và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay
Lê Thị Anh Đào,
76-80

Tạp chí khác