Thực trạng kĩ năng thoát hiểm và nhu cầu giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội

Thực trạng kĩ năng thoát hiểm và nhu cầu giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội

Phan Văn Kha pvkha@moet.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thanh Bình, (2009), Giáo trình Giáo dục kĩ năng sống, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Khương Vĩnh Dục, (2018), Kĩ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên: Cuồng Phong, NXB Hồng Đức

[3] Bùi Thu Hiền, (2016), Kĩ năng tồn tại và thoát hiểm, NXB Quân đội Nhân dân.

[4] Lưu Thu Thủy, Trần Thị Tố Oanh, Nguyễn Thị Thu Hà, (2015), Bài tập rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh lớp 1,2,3,4,5, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] UNICEF, (2016), Global evaluation of life skills education programmes, New York: United Nations Children’s Fund.

[6] World Health Organization, (2020), Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools.

Bài viết cùng số