Số 9, tháng 09 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Cơ sở lí luận của hợp tác trường đại học và doanh nghiệp
Nguyễn Diệu Cúc,
1-7
2 Thiết kế và tổ chức dạy học Toán theo hướng tăng cường gắn kết với thực tiễn
Phạm Đức Quang*,
Phạm Thị Hồng Hạnh,
Bùi Kiên Cường,
8-13
3 Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm Hóa học theo tiếp cận CDIO cho sinh viên Sư phạm Hóa học thông qua việc sử dụng phương pháp dạy học vi mô kết hợp với phương pháp đóng vai
Lê Thị Thu Hiệp,
Cao Cự Giác*,
Lý Huy Hoàng,
14-20
4 Định hướng thực hiện học phần Thực tập trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt
Lê Thị Phượng,
21-25
5 Xây dựng bài tập để tổ chức hoạt động dạy học nội dung Thực hành tiếng Việt trong sách giáo khoa môn Ngữ văn
Phan Thị Hồng Xuân,
26-32
6 Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trung học cơ sở thông qua môn Khoa học Tự nhiên
Hà Thị Thúy*,
Đặng Xuân Cương,
Trần Văn Thế,
Nguyễn Hằng Nga,
33-37
7 Mối quan hệ giữa sự thoả mãn các nhu cầu trong công việc với động lực làm việc của giáo viên tiểu học
Trần Hằng Ly,
38-43
8 Thực trạng đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/ khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực
Chế Thị Hải Linh,
44-48
9 Phát triển phẩm chất và năng lực cho trẻ mầm non theo các quan điểm giáo dục hiện đại
Nguyễn Hồng Thuận,
Phan Thị Hương Giang*,
49-56
10 Giáo dục lòng biết ơn cho trẻ mầm non: Nhìn từ một số nghiên cứu trên thế giới
Lê Thị Nhung,
57-62
11 Thực trạng và giải pháp so chuẩn đối sánh tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc Chí,
Đỗ Thị Hoài Vân*,
63-68
12 Thực trạng hoạt động đánh giá giáo viên trung học cơ sở Thành phố Hà Nội theo hướng tiếp cận năng lực
Nguyễn Thị Hồng Thúy*,
Nguyễn Vũ Bích Hiền,
69-75
13 Kinh nghiệm của một số nước trong giải quyết những thách thức và vấn đề đối với giáo viên khi thực hiện Chương trình mới
Bùi Thị Diển,
Đặng Thị Thu Huệ*,
Bùi Diệu Quỳnh,
Phan Thị Hương Giang,
76-80

Tạp chí khác