Số 6, tháng 06 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Một số vấn đề lí luận về quản lí chất lượng các chương trình đào tạo bậc Đại học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
Võ Lê Hoàng Quyên*,
Nguyễn Đức Chính,
Trần Xuân Bách,
1-9
2 Ảnh hưởng của thương hiệu trường đại học đến cảm xúc học tập và ý định chuyển đổi cơ sở đào tạo của sinh viên
Bùi Hoàng Ngọc*,
Đỗ Văn Thắng,
Lê Lương Hiếu,
10-16
3 Mô hình đào tạo giáo viên kĩ thuật liên thông từ người có trình độ kĩ năng nghề
Cao Danh Chính,
17-23
4 Mối quan hệ giữa trình độ tiếng Anh và kết quả học tập của sinh viên chương trình tiên tiến
Nguyễn Hồng Nam,
24-28
5 Mô hình sách điện tử tương tác hỗ trợ hoạt động tự học của học sinh trong bối cảnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Đào Thái Lai*,
Lê Văn Hồng,
Nguyễn Ngọc Giang,
Phạm Thanh Tâm,
29-34
6 Dạy học đọc hiểu tản văn cho học sinh lớp 7 theo yêu cầu của Chương trình Ngữ văn 2018
Phạm Thị Thanh Phượng,
35-40
7 Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở trong giai đoạn thực thi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Phạm Thị Hồng Thắm,
41-46
8 Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non theo hướng tiếp cận “Lấy trẻ làm trung tâm”
Trần Thị Tâm Minh,
47-53
9 Khó khăn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc Chí,
Đỗ Thị Hoài Vân*,
54-59
10 Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới: Phân tích tổng quan và đề xuất một số khuyến nghị cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam
Phạm Thị Tuyết Nhung,
Nguyễn Hồ Hoàng Thủy*,
Nguyễn Thị Thu Thủy,
Nguyễn Phan Hằng,
Hoàng Thúy Nga,
Nghiêm Xuân Huy,
Đào Phong Lâm,
Trần Hoài Bảo,
Trần Quốc Trung,
Hoàng Thanh Thúy,
68-74
11 Đánh giá năng lực tự học của sinh viên - Bằng chứng khoa học tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nguyễn Anh Tuấn,
68-67
12 Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chuẩn môn Ngữ văn trong chương trình cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
Phạm Thị Thu Hiền*,
Nguyễn Thị Thanh Nga,
Bùi Thị Diển,
75-80

Tạp chí khác