Số 10, tháng 10 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo ở trường đại học
Lê Văn Tấn*,
Phạm Quang Trình,
1-6
2 Trích dẫn trong nghiên cứu: Tìm hiểu chuẩn APA và các công cụ tự động hoá quá trình trích dẫn
Nguyễn Việt Khoa,
7-14
3 Thực trạng nhân lực giảng viên nước ngoài tại cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam
Nguyễn Thị Nhài*,
Nguyễn Văn Trào,
Dương Thị Hoàng Yến,
15-20
4 Thực trạng liên thông từ giáo dục nghề nghiệp lên giáo dục đại học
Nguyễn Ngọc Ánh*,
Phạm Ngọc Dương,
Nguyễn Hoàng Giang,
Nguyễn Đức Ca,
Hoàng Thị Minh Anh,
Nguyễn Lệ Hằng,
Nguyễn Thị Hương Trà,
21-25
5 Xây dựng chu trình PDCA áp dụng cho công tác tuyển sinh đại học
Nguyễn Hồ Phương Thảo*,
Phạm Nguyễn Phúc Toàn,
26-31
6 Hướng dẫn thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông
Đặng Thị Phương,
32-37
7 Yếu tố tác động đến vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học
Lâm Hải Đăng*,
Lê Quang Mạnh,
38-45
8 Xây dựng và sử dụng khung năng lực trong phát triển đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn học đường ở trường tiểu học
Lê Thục Anh,
46-50
9 Năng lực tự học và một số yếu tố liên quan: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Đào Thị Hoa*,
Nguyễn Ngọc Tú,
Phạm Thế Quân,
Dương Thị Hà,
Bế Thị Điệp,
51-56
10 Chiến lược học tập ngữ pháp tiếng Trung Quốc của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu Hớn Vũ,
57-62
11 Thực trạng và giải pháp về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 khu vực miền núi phía Bắc
Mai Văn Trinh,
Nguyễn Minh Tuấn*,
Bùi Văn Trung,
63-68
12 Giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trường tư thục Hà Nội theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Hà Xuân Lộc,
69-75
13 Biện pháp giảm căng thẳng nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông tại Trung Quốc trong giai đoạn thực hiện chính sách “giảm kép”
Phạm Thị Hồng Thắm,
76-80

Tạp chí khác