Số 5, tháng 05 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Các thành tố của quản trị trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Phạm Minh Hùng*,
Đinh Xuân Khoa,
1-6
2 Đặc điểm và một số mô hình dạy học theo định hướng giáo dục thông minh
Cổ Tồn Minh Đăng ,
7-11
3 Chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân đáp ứng yêu cầu hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế: Từ góc nhìn khoa học quản lí
Nghiêm Xuân Dũng ,
12-19
4 Áp dụng PDCA vào cải tiến chất lượng dạy học của giảng viên ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật
Cao Danh Chính,
20-25
5 Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay
Nguyễn Thanh Chương,
26-31
6 Thực trạng vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học
Lâm Hải Đăng*,
Thân Văn Quân,
32-38
7 Xây dựng chủ đề trải nghiệm cho học sinh tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Phạm Quang Tiệp,
39-44
8 Một số vấn đề về xác định các mức độ thực hiện yêu cầu cần đạt trong Chương trình Khoa học ở tiểu học
Lương Việt Thái*,
Nguyễn Thị Chi,
Đào Ngọc Chính,
Nguyễn Thanh Trịnh,
45-48
9 Ứng dụng thực tế ảo tăng cường EON-XR giáo dục kĩ năng bảo vệ bản thân phòng chống dịch COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ 5-6 tuổi
Chu Thị Hồng Nhung*,
Trần Thị Huyền Trang,
Ngô Đàm Phương Thảo,
49-54
10 Phát triển năng lực tự chủ cho đội ngũ cán bộ quản lí khoa tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh tự chủ đại học
Hoàng Trường,
55-62
11 Xây dựng môi trường học thuật trong văn hóa chất lượng tại Trường Đại học Khánh Hòa
Thái Nguyên Hoàng Giang,
63-68
12 Thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Lê Thị Thu Hà,
69-75
13 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiền Tú Anh*,
Trần Thị Hải Yến,
Võ Thị Hoài Hương,
76-80

Tạp chí khác