Số 11, tháng 11 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên dựa trên dạy học tích hợp nghiên cứu
Phạm Hồng Hạnh,
Bùi Thị Thúy Hằng*,
1-9
2 Một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng đổi mới giáo dục đại họ
Nguyễn Thị Lan Hương,
10-15
3 Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động đào tạo ngành Kĩ thuật xây dựng ở bậc Đại học
Phan Lữ Trí Minh,
16-22
4 Sử dụng ý kiến các bên liên quan để thiết kế, điều chỉnh và đánh giá chuẩn đầu ra
Nguyễn Thị Sáu,
Phan Hùng Thư*,
23-30
5 Sự cần thiết của việc xây dựng Khung năng lực số cho học viên người lớn ở trung tâm học tập cộng đồng
Mai Thị Phương*,
Hồ Huyền Trang,
Nguyễn Thị Hài,
31-36
6 Mô hình dạy học kết hợp trong đào tạo sinh viên Sư phạm Sinh học: Trường hợp dạy học chương “Hướng dẫn dạy học phần Tiến hoá”
Nguyễn Thị Việt Nga,
37-41
7 Kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông giai đoạn 2025 - 2030
Nguyễn Quang Tuấn,
42-48
8 Một số giải pháp về công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nhằm giúp giáo viên Trung học cơ sở vượt qua thách thức khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Đặng Thị Thu Huệ*,
Phạm Thị Bích Đào,
Nguyễn Thị Chi,
Thạch Thị Lan Anh,
Hà Văn Quỳnh,
Kiều Thu Linh,
Nguyễn Thị Kiều Oanh,
49-55
9 Xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực học sinh trong Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Bùi Ngọc Diệp*,
Nguyễn Thị Thu Thảo,
Nguyễn Hà My,
Nguyễn Huyền Trang,
56-62
10 Thực trạng và biện pháp cải thiện văn hóa tổ chức trong trường đại học: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Việt Hồng*,
Nguyễn Lộc,
63-67
11 Mức độ hài lòng của sinh viên Khoa Du lịch và Ngoại ngữ khi học trực tuyến tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Nguyễn Tất Thắng,
Bùi Thị Hải Yến,
Trần Thúy Lan,
68-73
12 Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn và hiệu quả trong hoạt động thực địa của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Nguyễn Minh Quang*,
Quách Thị Lan Phượng,
Lê Minh Hiếu,
Nguyễn Phạm Ngọc Thiện,
74-80

Tạp chí khác