Số 4, tháng 04 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2020 - 2022: Nghiên cứu trắc lượng khoa học
Lương Đình Hải,
1-7
2 Định hướng chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo ở các trường đại học quân đội hiện nay
Trần Minh Điệp,
8-11
3 Tổng quan nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên - Nhận định ban đầu và định hướng nghiên cứu
Dương Thị Kim Oanh*,
Đỗ Thị Mỹ Trang,
Lê Thị Vân Anh,
12-18
4 Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trong quá trình học môn Tiếng Anh theo hình thức đào tạo kết hợp
Nguyễn Thuỳ Linh,
19-23
5 Rèn luyện năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học: Phân tích cơ hội từ chương trình đào tạo một số trường đại học sư phạm ở Việt Nam
Nguyễn Thị Việt Nga,
Hà Văn Dũng*,
24-29
6 Đổi mới dạy học nói và nghe trong trường trung học - Nhìn từ yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018
Bùi Minh Đức*,
Đỗ Thu Hà,
30-37
7 Tổ chức dạy học một số chủ đề theo định hướng giáo dục STEM trong môn Toán ở trường trung học phổ thông
Phạm Nguyễn Hồng Ngự,
38-43
8 Quy trình thiết kế đánh giá thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học
Nguyễn Thị Thu Trang,
44-48
9 Nhà giáo Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời cho các thế hệ nhà giáo học tập và noi theo
Nguyễn Thị Kim Thi,
49-54
10 Đánh giá sự hài lòng của giảng viên trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Anh Tuấn,
55-60
11 Kiến thức nội dung sư phạm Địa lí của giáo viên trung học cơ sở và các yếu tố tác động: Nghiên cứu trường hợp giáo viên Lịch sử học bồi dưỡng chuyên môn Địa lí để dạy môn tích hợp ở tỉnh Gia Lai và Tây Ninh
Hà Văn Thắng,
61-68
12 Thực trạng đánh giá môn Toán lớp 3 bằng bảng kiểm theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học trong các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Đào Quế Anh,
69-75
13 Xây dựng kế hoạch bài dạy - Kinh nghiệm từ Singapore
Phạm Thị Thu Hiền,
76-80

Tạp chí khác