Số 2, tháng 02 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Khả năng thực hiện bài kiểm tra định kì môn Toán và môn Ngữ văn cấp Trung học của công cụ ChatGPT: Kết quả nghiên cứu và một số khuyến nghị ban đầu
Lê Anh Vinh,
Bùi Thị Diển*,
Lê Quang Quân,
Vũ Văn Luân,
1-10
2 Xuất khẩu giáo dục đại học trên thế giới và hướng đi cho Việt Nam
Đoàn Thị Thanh Hòa,
11-16
3 Sự hài lòng trong công việc của giáo viên phổ thông tại Việt Nam
Hồ Thanh Mỹ Phương,
Trần Phước Lĩnh*,
Lê Thị Thùy Dương,
Anita Clapano-Oblina,
17-22
4 Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông
Phạm Thị Thu Hiền,
23-27
5 Thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021 - 2022
Hà Văn Quỳnh,
Hồ Thị Hồng Vân,
Bùi Thanh Thủy,
Trần Thị Lan,
Lê Trung Thành,
28-34
6 Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học khoa học tự nhiên: Thiết kế và thực hiện chủ đề STEM mô phỏng túi khí
Cao Cự Giác*,
Nguyễn Thị Hằng,
35-41
7 Mô hình giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số
Hà Đức Đà,
42-47
8 Thiết kế sách điện tử tương tác chủ đề Hình học cho học sinh lớp 1
Phạm Thanh Tâm*,
Đoàn Thị Hồng Hạnh,
48-54
9 Nghiên cứu áp dụng thư viện Numpy trong dạy học môn Nhập môn đại số tuyến tính tại Trường Đại học Thủy lợi
Phạm Xuân Trung,
55-62
10 Sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học trực tuyến học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Phần I) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Đỗ Thị Phượng ,
63-68
11 Xây dựng ngữ liệu giáo dục giới tính trong môn Tự nhiên và Xã hội 1 tại trường tiểu học ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Giang,
69-74
12 Thực trạng tổ chức bữa ăn cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt,
75-80

Tạp chí khác