Số 12, tháng 12 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Thực trạng và định hướng giải pháp để phát triển kĩ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và hội nhập quốc tế
Nguyễn Hoàng Lan,
1-6
2 Chuẩn mực đạo đức của nhà giáo - Một số vấn đề lí luận
Đinh Thị Tuyết,
7-12
3 Thể chế hoá Nghị quyết 29-NQ/TW trong xây dựng chính sách pháp luật và đổi mới quản lí nhà nước về giáo dục mầm non
Nguyễn Thị Mỹ Trinh*,
Nguyễn Thị Trang,
13-19
4 Thực trạng chuyển đổi số trong quản lí trường mầm non và phổ thông hiện nay
Trịnh Thị Anh Hoa*,
Trịnh Vân Hà,
20-27
5 Phán xét của cộng đồng và ý định nghỉ học của sinh viên thuộc nhóm LGBT
Bùi Hoàng Ngọc*,
Đặng Huy Hùng,
Nguyễn Hữu Nam,
Dương Nguyễn Kiều Trinh,
Phan Tường Vy,
Chung Ngọc Bảo Châu,
28-34
6 Một số vấn đề về triển khai dạy học môn Toán lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Đỗ Tiến Đạt,
Trần Thuý Ngà,
Hồ Thị Thu Hương*,
35-42
7 Giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng văn hóa, con người Việt Nam góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay
Nguyễn Thị Quế Anh,
43-49
8 Xây dựng kĩ năng tư duy sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo phong cách Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Hiền Oanh,
50-56
9 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề đối với sinh viên năm nhất của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thanh Huyền,
57-62
10 Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược để tổ chức dạy học cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Tây Bắc
Chu Thị Mai Hương*,
Đào Thị Bích Ngọc,
63-68
11 Ứng phó với đại dịch COVID-19 trong lĩnh vực giáo dục: Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Phạm Thu Phương*,
Trần Thị Lan Hương,
Vĩnh Bảo Ngọc,
69-74
12 Năng lực nghề của giáo viên mầm non đáp ứng Chương trình Giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực: Kinh nghiệm của Singapore và vận dụng vào Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hà*,
Vũ Thị Ngọc Minh,
75-80
13 Tổng mục lục năm 2023
81-94

Tạp chí khác