Số 1, tháng 01 năm 2023

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Phát triển giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Trần Văn Hùng,
1-8
2 Nghiên cứu chuyển đổi điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Bá Tiến,
Phạm Hương Thảo,
Lê Thị Kim Huyền,
Hoàng Đăng Trị,
Nguyễn Tiến Thảo*,
Đồng Thị Tuyết Hạnh,
Nguyễn Quốc Chính,
9-13
3 Vận dụng phép biện chứng duy vật trong công tác giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành tại các học viện, trường đại học Công an Nhân dân
Trần Nguyễn Sĩ Nguyên,
14-19
4 Tổng quan nghiên cứu về cảm xúc tiêu cực trong học tập
Bùi Hoàng Ngọc*,
Nguyễn Thị Thanh Vân,
20-25
5 Giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Lê Thị Quỳnh Nga,
26-31
6 Dạy học hàm số bậc nhất tích hợp giáo dục tài chính thông qua sử dụng phần mềm Microsoft Excel
Nguyễn Thị Nga,
Phạm Trọng Mạnh*,
32-37
7 Một số vấn đề về tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 10
Vũ Ngọc Hòa*,
Nguyễn Thanh Hưng,
Lê Anh Vinh,
38-43
8 Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Sinh học
Phạm Thị Hương*,
Nguyễn Thị Hiền,
44-50
9 Một đề xuất cho bộ tiêu chí đánh giá Chương trình Giáo dục mầm non của Việt Nam trong thời kì mới
Chu Cẩm Thơ,
Đặng Xuân Cương,
Vũ Trường An*,
Vũ Thị Ngọc Minh,
Nguyễn Thị Hương,
51-56
10 Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Nguyễn Thị Nga,
57-65
11 Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống học trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thùy Linh,
66-71
12 Một số biện pháp quản lí chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận AUN-QA ở Trường Đại học Sài Gòn
Nguyễn Huy Dũng ,
72-80

Tạp chí khác