Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh tốc độ đòn đá tống trước cho nam đội tuyển Taekwondo Trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh tốc độ đòn đá tống trước cho nam đội tuyển Taekwondo Trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

Nguyễn Ngọc Tuấn nguyenngoctuan27011983@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thực tiễn tập luyện và thi đấu môn Taekwondo đã chứng minh rằng, dù có kĩ thuật, sức mạnh tốt nhưng nếu vận động viên không có thế mạnh về tốc độ thì các đòn đánh sẽ không đạt hiệu quả cao, không có điều kiện kết thúc hiệp đấu với những đòn đánh mạnh, đòn “hạ gục”. Trong Taekwondo, chủ yếu sử dụng các đòn chân như: đòn chẻ, vòng cầu, tống trước, tống sau… Đây là những đòn mang lại hiệu quả cao trong thi đấu. Trên cơ sở lí luận, thực tiễn và bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong thể thao, bài viết đã lựa chọn một số bài tập bổ trợ để phát triển sức mạnh và tốc độ của quả đá tống trước cho đội tuyển Taekwondo nam Trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc, qua đó góp phần nâng cao thành tích Taekwondo của đội tuyển nhà trường.
Từ khóa: 
Supplemental exercises
high school
speed strength
Taekwondo performance.
Tham khảo: 

[1] Khúc Văn Bốn, (1989), Phương pháp giảng dạy Taekwondo

[2] Mai Tú Nam, (1999), Giáo trình Taekwondo, NXB Thể dục Thể thao.

[3] Hồ Hoàng Khánh, (1999), Taekwondo căn bản, NXB Thể dục Thể thao.

[4] Nguyễn Hùng Sơn, Đào tạo vận động viên Taekwondo, tài liệu liên đoàn Taekwondo

[5] TS. Phạm Xuân Thành - Lê Văn Lẫm, (1998), Đo lường thể thao, NXB Thể dục Thể thao.

[6] Lim Yong Choi, (1995), Kĩ thuật Taekwondo, NXB Korea

Bài viết cùng số